Sökning: "Martina Gren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Gren.

 1. 1. I klorna på kung alkohol : En självbiografisk studie om den alkoholberoendes livsvärld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Jenny Gren; Martina Söder; [2010]
  Nyckelord :Alkohol; beroende; livsvärld; självbiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende skapar stor makt över en människas liv och kan beskrivas som en ond accelererande spiral. Smärtsamma känslor dövas med alkohol men ger på sikt ett ökat lidande och personen kan inte längre kontrollera sin situation. LÄS MER

 2. 2. ”Det ska ju vara en miljö där barnen direkt vill sätta igång att leka.” : Förskollärares syn på miljöns betydelse för barns lek och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Martina Gren; Therese Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :miljö;

  Sammanfattning : Miljön har stor betydelse för barns lek och lärande. Barn behöver en miljö som inspirerar och lockar till lek och lärande. Pedagogerna har en stor uppgift då det är deras ansvar att utforma en god lek och lärmiljö utifrån barnens behov. LÄS MER