Sökning: "Andreas Jarebro"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andreas Jarebro.

 1. 1. "Det är högt i tak... Men" : En etnografiskt studie kring yrkesidentitet och normer inom en grupp boendestödjare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Jarebro; [2020]
  Nyckelord :Socialpsykiatri; Etnografi; informella verbala interaktioner; normer; ideologi; teamframträdande;

  Sammanfattning : Det finns fåtal studier från det socialpsykiatriska fältet som fokuserar på personalens interaktioner med varandra om sitt arbete. Denna studie undersöker dessa interaktioner på ett personalkontor i ett socialpsykiatriskt trapphusboende. LÄS MER

 2. 2. Strategi ur ett Innovationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Jarebro; Magnus Larsson; [2012]
  Nyckelord :Innovation; Strategi; Nätverk; Strategisk analys; Affärsskapande;

  Sammanfattning : Studien ämnar till att granska och diskutera strategi i ett innovationssammanhang för att undersöka hur eller om företag kan arbeta strategiskt med innovation. Innovation är en ickelinjär process och strategiarbete handlar om att göra bedömningar om framtiden. LÄS MER