Sökning: "Android Wear"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Android Wear.

 1. 1. Kommunikation mellan kroppsburna enheter och mobiler och läsande utav sensorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Westerlund; [2022]
  Nyckelord :Android; DataClient; MessageClient; Sensors; Smartwatch; Wear Os 3; Android; DataClient; MessageClient; Sensorer; Smartklocka; Wear Os 3;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare med kroppsburna enheter i samhället. De Kroppsburna enheterna blir allt kraftfullare och flera sensorer flyttar in i dessa. Rapporten går igenom hur man kommer åt olika sensorer som, hjärtfrekvens, lufttryck samt acceleratormeter-sensorer, men även platsdata. Detta på en smartklocka som kör Wear OS 3. LÄS MER

 2. 2. Smartklocksbaserad Badvakt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Android; Android Wear; Bluetooth; Android; Android Wear; Bluetooth;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att upptäcka om ett barn fallit i vattnet. För att undersöka det har ett system har utvecklats för att upptäcka ett fall i vatten har skett, med hjälp av en smartklocka och smarttelefon. LÄS MER

 3. 3. Real-Time Monitoring System of Sedentary Behavior with Android Wear and Cloud Computing : An office case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Vasileios Charalampidis; [2017]
  Nyckelord :cloud computing; sedentary behavior; prolonged sitting; android wear; smartwatch; android mobile; IBM Bluemix; Node-RED; gamification methods; freeboard; cloud computing; stillasittande beteende; långvarigt sittande; android wear; smartwatch; android mobile; IBM Bluemix; Node-RED; gamifieringsmetoder; freeboard;

  Sammanfattning : Nowadays, prolonged sitting among office workers is a widespread problem, which is highly related to several health problems. Many proposals have been reported and evaluated to address this issue. However, motivating and engaging workers to change health behavior to a healthier working life is still a challenge. LÄS MER

 4. 4. Victim Localization Using RF-signals and Multiple Agents in Search & Rescue

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jacob Sundqvist; Jonas Ekskog; [2015]
  Nyckelord :localization; agents; search rescue; RF; Wi-Fi; android; mobile; drone; unmanned aerial vehicle; RSS;

  Sammanfattning : A common problem in existing Search And Rescue (SAR) systems is that they must be activated by the missing person in order to work. This requires an awareness of the the risk of becoming distressed, which in many cases is not feasible. Furthermore, most of the localization systems require specialized hardware. LÄS MER

 5. 5. Wrist-Trading

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Rebecka Alves Martins; Frida Bredberg; [2015]
  Nyckelord :stocks; Android Wear; user-centered design; trading; smartwatch; wearables; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wearable electronics is the technology on everybody’s lips as of 2015. Different companies release smartwatches almost once a month. One of Jayway Syd AB’s clients is the trading bank Nordnet and together they saw an opportunity with trading in combination with smartwatches. LÄS MER