Sökning: "Anneli Granqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Granqvist.

  1. 1. Skönlitteratur som pedagogiskt redskap : En kvalitativ studie om hur fem lärare bearbetar skönlitteratur och lässtrategier i årskurs 3

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Anneli Granqvist; Sandra Karlsson; [2019]
    Nyckelord :läromedel; läsförståelse; lässtrategier; skönlitteratur; undervisning;

    Sammanfattning : Denna studie berör skönlitteraturens plats i undervisningen och hur man genom den skönlitterära läsningen kan stimulera elevers läsförståelse. Studiens syfte är att undersöka hur några lärare går tillväga när de väljer skönlitterära texter till undervisningen, samt vilka lässtrategier de använder sig av för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER