Sökning: "Annika Avén"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Annika Avén.

 1. 1. Ett hälsopedagogiskt perspektiv på ett hållbart arbetsliv : - Förvaltningschefers uppfattningar om pedagogiska villkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Karlsson; Fanny Andersson; Annika Borg; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningschefer; hälsofrämjande ledarskap; hälsomedvetenhet; känsla av sammanhang; lärande; politiskt styrd organisation;

  Sammanfattning : Människan tillbringar större delen av sin vakna tid på arbetsplatsen, det är även på den arenan som hälsa och välbefinnande påverkas mest. Ledarens uppgift inom en politisk styrd organisation kräver både effektivitet och lärande, de måste därigenom besitta kunskaper om hur hälsa främjas på arbetsplatsen samt hur resurserna kan användas i arbetet för att nå målen. LÄS MER

 2. 2. Det här är ingen skiss - elevers erfarenheter av skissen som verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Ohlsson; Annika Valdes Salvador; [2019]
  Nyckelord :Workshop; bildundervisning; bilddidaktik; skissa; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån elevers perspektiv undersöka skissande som verktyg i bildundervisning. Vi är intresserade av att analysera elevers föreställningar om skissande och hur de använder skiss i sina bildskapande lärprocesser för att förstå elevers lärande i bild. LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan feedback och pålitlighet i en mobilapplikation : En kvalitativ studie om visuell feedback, tonalitet och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julius Andersson; Annika Hultin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Trustworthiness; Reliability; Tonality; Visual-feedback.; Feedback; Förtroende; Pålitlighet; Tonalitet; Visuell-feedback.;

  Sammanfattning : The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application for registering sick leave from work. LÄS MER

 4. 4. Medias framställning av Annie Lööf och Annika Falkengren : En kvalitativ kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Blanck; Emelie Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Diskurs; kritisk diskursanalys; genus; media;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar dags- och kvällspressens framställning av Annika Falkengren och Annie Lööf, i syfte att förstå medias roll som medskapare av genusstrukturer samt diskurser kring den framgångsrika kvinnan. Vårt datamaterial bestod av 22 artiklar från DN, SvD, Expressen och Aftonbladet. LÄS MER

 5. 5. Frågan om sexuell läggning som en del av lärarens värdegrundsarbete i gymnasieskolan : En kvalitativ intervjustudie med fyra hantverkslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Annika Spännare; [2016]
  Nyckelord :Värdegrundsarbete; värdegrund; likabehandlingsarbete; likabehandlingsplan; jämställdhetsarbete; jämställdhet; sexuell läggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker genom kvalitativa intervjuer om och hur fyra gymnasielärare aktiva i Mellansverige arbetar med att inkludera sexuell läggning som en del av värdegrundsarbetet i gymnasieskolan. Ambitionen med arbetet är att skapa förståelse för om sexuell läggning är ett aktuellt ämne i skolans värdegrunds- och jämställdhetsarbete och hur och om dessa lärare i så fall aktivt arbetar med att göra detta till en del av skolans värdegrund. LÄS MER