Sökning: "Nellie Hultman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nellie Hultman.

  1. 1. Vad betyder begreppet hälsa för elever i årskurs nio? En kvalitativ studie.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Nellie Hultman; Victor Mellberg; [2021]
    Nyckelord :hälsa; elever; idrott och hälsa; KASAM; undervisning;

    Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur ett antal elever i årskurs nio uppfattar begreppet hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång om skolans uppdrag kopplat till hälsa, rådande definitioner av begreppet samt en redogörelse av två vanligt förekommande hälsoperspektiv. LÄS MER