Sökning: "Nellie Hultman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nellie Hultman.

 1. 1. Vad betyder begreppet hälsa för elever i årskurs nio? En kvalitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nellie Hultman; Victor Mellberg; [2021]
  Nyckelord :hälsa; elever; idrott och hälsa; KASAM; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur ett antal elever i årskurs nio uppfattar begreppet hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång om skolans uppdrag kopplat till hälsa, rådande definitioner av begreppet samt en redogörelse av två vanligt förekommande hälsoperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Agens och klusterevolution - En fallstudie av Kalmars e-handelskluster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Nellie Hultman; [2021]
  Nyckelord :New path development; cluster evolution; trinity of change agency; e-commerce; Kalmar; Social Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, the structural transformation of trade towards e-commerce has received attention in Swedish planning practice, often in negative terms with an explicit concern for the local brick and mortar retail. However, e-commerce has also been recognized as an opportunity for regional development. LÄS MER