Sökning: "Anton Öhlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Öhlin.

 1. 1. CSR-kommunikation inom dagligvaruhandeln : En retoriskt textanalys av ICA och Axfoods hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Wictor Hultberg; Anton Öhlin; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; ICA; Axfood; Kommunikation; Retorik; textanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera CSR-kommunikationen från Sveriges två största livsmedelskoncerner, ICA och Axfood, under åren 2012 och 2013. Denna analys kommer att göras utifrån företagens officiella hållbarhetsredovisningar. LÄS MER

 2. 2. Processorbelastning med MPLS och IP-routing

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Maxim Hallenfors Johansson; Filip Färlind; Kim Ottosson; [2013]
  Nyckelord :MPLS; IP; CEF; processor utilization; hardware architecture; MPLS; IP; CEF; processorbelastning; hårdvaruarkitektur;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft examensarbetet “MPLS kontra traditionell IP-routing - enjämförelse av resursåtgång” av Sebastian Viking och Anton Öhlin som stöd. Derasarbete jämförde processoranvändning vid routing med, respektive utan, MPLS. LÄS MER

 3. 3. MPLS kontra traditionell IP-routing : en jämförelse av resursåtgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Anton Öhlin; Sebastian Viking; [2011]
  Nyckelord :MPLS; BGP; OSPF; RIP; SNMP; CPU utilization; MPLS; BGP; OSPF; RIP; SNMP; processorbelastning;

  Sammanfattning : Multi Protocol Label Switching (MPLS) är en routingteknik som blir allt vanligare i dagens nätverk. Vid implementation av MPLS i nätverk är det grundläggande att hårdvaran har tillräckligt hög prestanda för att hantera tekniken. LÄS MER