Sökning: "Anton Ignatius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Ignatius.

  1. 1. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

    Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
    Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

    Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER