Sökning: "nonprofit work"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden nonprofit work.

 1. 1. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
  Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

  Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER

 2. 2. Fokus Superettan- tufft att göra mål : Prestationsstyrning i ideella organisationer i Superettan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Sjöman; Anton Fredriksson; Julius Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Performance management and measurement; mission and vision; nonprofit organizations; strategic planning and strategy.;

  Sammanfattning : In Sweden the second highest division in football is named Superettan and if a footballclub participates in that division they are considered by the Swedish footballassociation an elite football club. With that comes financial requirements and newrevenue streams which demands more of the club than if it played in lower divisions. LÄS MER

 3. 3. Ideella drivkrafter inom Försvarsmakten : En studie om fackligt engagemang inom Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Roger Karlsson; Martin Abramsson; [2022]
  Nyckelord :Non-profit driving forces; motivation; union involvement; Armed Forces; Officers Union; OFR O; Ideella drivkrafter; motivation; fackligt engagemang; Försvarsmakten; Officersförbundet; OFR O;

  Sammanfattning : Sammanfattning Officersförbundet hade i januari 2022 en mycket hög anslutningsgrad på över 91 %, jämfört med snittet på den svenska arbetsmarknaden om ca 69 %. Det finns ett antal förklaringar till denna höga siffra och beroende på vem som svarar så ges de olika tyngd och betydelse. LÄS MER

 4. 4. Making the Right Choice: the polarized US abortion debate and its transnational implications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Olivia Murdock; [2022]
  Nyckelord :Abortion; Social Movement; Pro-life; Pro-choice; United States; Transnational; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : The abortion debate in the United States has become increasingly polarized where the legality and morality of abortion is continuously discussed. This has given rise to an abortion movement and countermovement, commonly referred to as the pro- choice movement and pro-life movement. LÄS MER

 5. 5. The influence of ethical leadership on the employee performance in nonprofit orgaanizations

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Rawan Alnemer; Nicholas Ssenabulya; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Ethical leadership; nonprofit organizations; Employee performance; Code of ethics;

  Sammanfattning : Despite the fact that charitable organizations are critical to society and the economy, there has been little research on ethical leadership and its impact on employee performance. Because of the different provisions that exist in a nonprofit firm, it is s tated that nonprofit leadership varies from those of forprofit organizations. LÄS MER