Sökning: "Anton Lange"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Lange.

 1. 1. Länge leve kläderna : Förslag på metoder för att minska textilkonsumtionens klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Anton Åsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är ett arbete som behandlar textilindustrins klimatpåverkan i allmänhet och klädesindustrins klimatpåverkan i synnerhet. I arbetet undersöks på vilka sätt man kan engagera människor till en långsiktig förändring med fokus på att aktivt förlänga kläders livslängd i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Sociala nätverkssidor - En varumärkesförmedlare på B2B-marknader. : En studie över större B2B-företags användande av sociala nätverk i ett brand equity-stärkande syfte.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linus Andersson; Anton Lange; [2015]
  Nyckelord :Brand equity; B2B; SNS;

  Sammanfattning : Social networks have become an important factor in today’s society. Companies as well as individuals are using these platforms to interact with one another on a daily basis. This phenomenon has mostly been acknowledged by companies on B2C markets where these social network sites are being used to communicate their brand. LÄS MER