Sökning: "publikforskning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet publikforskning.

 1. 1. Jag äter väl hamburgare så länge jag tycker det är gott : En kvalitativ studie om hur publiken tar emot och tolkar miljömässigt hållbara budskap från snabbmatsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Persson; Anton Salinas; [2020]
  Nyckelord :encoding decoding; konsumtionsteori; miljömässig hållbarhet; publikforskning; snabbmatbranschen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att studera hur publiken tolkar budskap och förhåller sig till information från företagen McDonalds och Max hamburgare när de kommunicerar miljömässig hållbarhet. Studiens frågeställningar är följande: • Hur ser publikens attityder gentemot snabbmatskedjorna ut? • Hur värderar publiken informationen från Max hamburgare och McDonalds? • Hur påverkar företagens marknadsföring konsumenters köpvanor och val för att stödja miljön? Metod och material: De metoder som använts i studien är fokusgruppsintervjuer och innehållsanalyser. LÄS MER

 2. 2. Musikvideos emotionella påverkan på publiken : En undersökning om hur rörlig bildkan bidra till budskapet i en låt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amanda Wilhelmsson; Alexandra Sannarum; [2018]
  Nyckelord :Musikvideo; kvalitativ undersökning; filmskapande; audiovisuellt; publikforskning;

  Sammanfattning : In this essay we have chosen to immerse ourselves in music videos and figure out how and if the audience is affected by music videos. If so, how the interaction works when combining two different art forms, which in this case is sound and moving picture. LÄS MER

 3. 3. Normbrytande reklamfilmer : En receptionsanalys om heterosexuellas attityder till reklammaterial med homosexuellt innehåll

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Diana Alexandra Avellaneda Cevallos; [2015]
  Nyckelord :reklamfilm; homosexuell framställning; receptionsanalys; attityder; demografiska faktorer; uppfattningar;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att genom användning av receptionsanalys studera vad två reklamfilmer som anses vara normbrytande mot den heteronormativa könsordningen kan väcka för uppfattningar hos en heterosexuell publik. I denna studie kommer det dels att undersökas de attityder som kan uppstå när respondenter ser utvalda reklamfilmer och dels diskutera bakomliggande orsaker till deras attityder utifrån respondenternas demografiska faktorer. LÄS MER

 4. 4. Facebook som ett socialt lim : En kvalitativ studie om förstaårsstudenters Facebook-användning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för samhällsanalys (CESAM); Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madeleine Gustafsson; Emil Nises; [2015]
  Nyckelord :Facebook; Kommunikation; Studenter; Publikforskning; Polymedia;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förstaårsstudenter på Högskolan i Halmstad använder Facebook för att komma in i den nya studietillvaron. Studien bygger på kvalitativa individuella intervjuer med fem förstaårsstudenter. LÄS MER

 5. 5. Ny teknik, samma behov : En kvalitativ undersökning av två generationers mediebruk i ljuset av den moderna bruks- och belöningsforskningen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frida Ivansson; [2013]
  Nyckelord :publikforskning; tv-tittande; bruks- och belöningsforskning; uses and gratifications; unga; äldre;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title (English): New technologies, same needs? A qualitative research of media usage in two generations, in the light of modern uses and gratifications research Title (original): Ny teknik, samma behov? En kvalitativ undersökning av två generationers mediebruk i ljuset av den moderna bruks- och belöningsforskningen Language: Swedish  Author: Frida Ivansson Tutor: Sven Ross Course: Media and Communication Studies, Bachelor's Thesis. Period: Spring term 2013 University: Department of Journalism, Media and Communication (JMK) atStockholm University Purpose/Aim: The purpose of this paper is to, in the light of todays uses and gratification research, highlight the differences in media use in adolescents and adults. LÄS MER