Sökning: "Anton Martinsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anton Martinsson.

 1. 1. Makten över normerna: En studie om intressentgruppers inflytande över normsättningsprocessen av K2-regelverket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klas Martinsson; Anton Åstrand; [2019-07-29]
  Nyckelord :Maktfördelning; Inflytande; Normsättningsprocess; Normgivning; BFNAR; K2-regelverket; legitimitet; legitimitetsteori; remisser; remissvar; synpunkter; upprättare; revisorer; akademiker; myndigheter; bokföringsnämnden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Intrusiveness VS Awareness: Laying The Groundwork For Presenting Offers To Customers With AR In A Retail Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Martinsson; [2019]
  Nyckelord :augmented reality; AR; retail; offers; user interface; usability; intrusiveness;

  Sammanfattning : The term Augmented Reality (AR) was first coined back in 1968. Research on the subject would then for decades remain largely focused on technical aspects of the phenomenon. At the time, little to no attention was paid to the potential user audience or what would later be known as Human-Computer Interaction theory. LÄS MER

 3. 3. Med BAS som bas? En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska branschorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klas Martinsson; Anton Åstrand; [2018-06-29]
  Nyckelord :BAS-kontoplanen; branschorganisationer; standardisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: 1976 framställdes den första BAS-kontoplanen, som var tänkt attutgöra en standard för hur svenska organisationer oavsettverksamhetskaraktär skulle kontera affärshändelser. På uppdrag avBAS-organisationen pågår det idag en större översyn av BASkontoplanenoch dess användning. LÄS MER

 4. 4. Specialutvecklade interaktiva mobilapplikationer och dess påverkan på publikens upplevelse under konserter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Karolin Karlsson; Anton Martinsson; [2017]
  Nyckelord :Interaktiv applikation; mobilapplikation; engagemang; fokus; konserter; konsertpublik.;

  Sammanfattning : I den här rapporten undersöks frågan: Vilken påverkan har specialutvecklade interaktiva mobilapplikationer på publikens engagemang och fokus under konserter? Konserter och livemusik är traditionella underhållningsformer som funnits under en väldigt lång tid och är väldigt populärt än idag. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att undersöka hur modern teknik påverkar en så pass traditionell underhållningsform och framförallt dess påverkan på publikens engagemang och fokus under en konsert. LÄS MER