Sökning: "Arbetsmiljöverkets föreskrifter"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 1. 1. “Det är en livsstil” : En kvalitativ studie om universitetslärares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Andersson; Charlotta Chindeh; [2019]
  Nyckelord :gränslöst arbete; gränsdragningsproblematik; flexibilitet; arbetsbelastning; tillgänglighet; profession; autonomi;

  Sammanfattning : Lärare inom högre utbildning är av tradition en fri profession med hög autonomi vars arbetsmiljö präglas av ett gränslöst arbete. Denna studie undersöker universitetslärares psykosociala arbetsmiljö inom högre utbildning. LÄS MER

 2. 2. Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken – utbildning som stöd för att främja hälsa i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alma Nykvist; Julia Björkeryd; [2018-09-24]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk och social arbetsmiljö; empowerment; delaktighet; folkhälsa; psychosocial work environment; organizational and social work environment; empowerment; participation; public health;

  Sammanfattning : Introduction: The psychosocial conditions in working life are of great importance to mental health and well-being. The organizational and social work environment has important implications for psychosocial conditions in the work life. LÄS MER

 3. 3. Hur vill nyutexaminerade sjuksköterskor arbeta? : En kvalitativ studie av den idealiska arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Denise Antonsson; Maria Johansson; [2018]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; sjuksköterskor; stress; ideal arbetssituation; hälsa och välbefinnande; arbets- och organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga och redogöra för hur nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver sin bild av en idealisk arbetssituation. Studiens ämnesområde fann inspiration i kriterierna för en god organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4). LÄS MER

 4. 4. HAND- OCH ARMVIBRATIONSSKADOR INOM BYGGBRANSCHEN BETEENDE – EN ORSAK TILL ATT PROBLEMET KVARSTÅR

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Helmfrid; Joakim Yrjönheikki; [2018]
  Nyckelord :Vibrations injury of hand and arm; Theory of Reasoned action; Job planning; Swedish work environment authority regulation; Input Value and Limit.; Hand- och armvibrationsskador; Teorin om överlagt beteende; Arbetsberedningar; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; insatsvärde och gränsvärde.;

  Sammanfattning : Syfte: Problem med vibrationsskador har funnits i branschen lika länge som vibrerande maskiner har funnits. Idag är upp till 51 procent av alla belastningsskador som vibrationsrelaterade, enligt AFA. Det vanligaste är att män i åldrarna 47–49 har problem med vibrationsskador, men på senare år har skadorna krupit nedåt i åldrarna. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivar- och arbetstagarintressenas balansering - Hur tillkomsten av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö påverkar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet och arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Silja Harnisch; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; arbetsmiljörätt; AFS 2015:4; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i kraft och ersatte tre andra på området gällande föreskrifter. Genom OSA förstärks och försvagas olika regleringar som gynnar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet respektive arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt på bekostnad av varandra. LÄS MER