Sökning: "Arbetsplatsomkostnader"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Arbetsplatsomkostnader.

 1. 1. The difference between the calculated cost and the actual cost with focus on concrete slab

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Christopher Arping; Karl Bergman; [2017]
  Nyckelord :Byggprocessen; kalkyl; anbudskalkyl; grundkonstruktion; produktionskostnader; byggkostnader; kostnadsavvikelser;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete och det avslutande momentet inom utbildningen byggteknik på Linköpings Universitet, campus Norrköping. Examensarbetet fokuserar på att ta reda på och kartlägga kostnadsavvikelser mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader. LÄS MER

 2. 2. Trä – och betongstommar i tvåvånings småhus : En teknisk och ekonomisk jämförelse

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ratha Choobk; Luay Naser; [2016]
  Nyckelord :Trä; tvåvånings småhus; stomalternativ; betong; nettokalkyl; kostnader; tid;

  Sammanfattning : It is obvious that in Sweden, houses are built out of wood instead of concrete, and that is because of all the forests that the country has. Building houses out of wood has its benefits, for example it does not have any heavy construction, but wood is a delicate material and it can be sensitive when it comes to wet, that is why there always have to be other options of structures like for example concrete. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie mellan platsgjuten betongvägg och skalvägg : Kostnad och tid för respektive byggmetod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hoger Akram; Kani Kasem; [2015]
  Nyckelord :Betong; armering; skalvägg; platsgjutet; kostnad; tid;

  Sammanfattning : Examensarbetet utgör en jämförelse mellan två byggmetoder: platsgjutna betongväggar och skalväggar. Studien har gjorts för SEFA Betongentreprenad AB med avsikt att redogöra den mest lönsamma byggmetoden.De centrala aspekter som belyses i detta examensarbete är kostnader, tider och arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Analys av arbetsplatsomkostnader

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Nils Ankaräng; Edvard Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsplatsomkostnader; Gemensamma kostnader; Omkostnader; JM Bostad; JM; Byggprocessen; Kalkylering; Tidsplanering;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom byggbranschen har ökat de senaste åren och byggföretagen tvingas att ta större kontroll över sina kostnader för att fortsatt kunna driva en lönsam verksamhet. Intäkterna är något som man inte har så stora möjligheter att påverka, då det är bostadsmarknaden i stort som styr hur mycket man kan få betalt för sina produkter och byggnader. LÄS MER

 5. 5. Redovisning och analys av allmänna kostnader

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Djibrilo Djalo; Ali Jafar; [2013]
  Nyckelord :production costs; development; analysis; streamlining; improvement; arbetsplatsomkostnader; utveckling; analys; effektivisering; förbättring;

  Sammanfattning : Vi har upprättat ett sammarbete med Skanska Sverige AB, arbetet går ut på att bidra med en ökad förståelse för hur kostnaderna kan minimeras i byggproduktionen. Det här området arbetar Skanska ständigt med för att lösa frågan. LÄS MER