Sökning: "content analysis and power relations"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden content analysis and power relations.

 1. 1. Finnish Governmentality Investigated : Comparison of the Labor Market Policies in Two Government Programs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Pia Vähämaa; [2021]
  Nyckelord :Governmentality; Neoliberalization; Power; Unemployment; Welfare; Social Sciences;

  Sammanfattning : This comparative document analysis looks at the governmentality of the Finnish labor market policies (LMP’s). This study compares Sipilä’s and Marin’s government programs to see if there are differences. The focus is on depicting neoliberalization and power relations in the policies while investigating the framing of unemployment. LÄS MER

 2. 2. Konsumenternas krav på varumärket: Prata med oss, ge oss erbjudanden och inspirera : En kvantitativ studie om svenska kvinnors konsumtionsvanor, upplevelser och åsikter kopplat till NA-KD’s innehåll på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Victoria Stenstad; [2020]
  Nyckelord :Public relations; strategic communication; content; social media consumer; Instagram; Public Relations; strategisk kommunikation; sociala medie-användare; content; Instagram;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the respondents’ consumption habits, experiences and opinions linked to NA-KD’s content on Instagram, to see which of the four communication models within PR (Grunig & Hunt 1984) that are reflected in their experiences, opinions and consumption.   Method: The study is based on a quantitative web survey, which was answered by Swedish women, aged 16-35, who follows @nakdfashion on Instagram. LÄS MER

 3. 3. Regionalisering underifrån? : En studie av kommuners kapacitet till regional samordning av gymnasieutbildningar genom mellankommunal samverkan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Elin Backström; [2020]
  Nyckelord :Inter-municipal cooperation; IMC; institutional collective action; governance capacity; upper secondary education; city regions; regionalisation; regional development; path dependency;

  Sammanfattning : With potential of increased efficiency and a broader range of services, inter-municipal cooperation is often presented as a universal solution to public welfare challenges. Today, all Swedish municipalities are involved in inter-municipal cooperation in various policy areas. LÄS MER

 4. 4. An Investigation of the Cultural Content in English Instructional Materials Used in Sweden’s Secondary Education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :William Wickersham; [2020]
  Nyckelord :Cultural Content Analysis; power relations; socialization; international communicative competence; surface culture; deep culture; nationalism;

  Sammanfattning : This thesis is a two-pronged analysis of the cultural content in two instructional materials series presently meant for use in the English language instruction in Swedish secondary education, and it integrates an examination of surface and deep cultural content with an ideology analysis focused on the representation of nations and the international world. The driving impetus of this thesis is an interest in the representation of culture meeting the students in their instruction. LÄS MER

 5. 5. Gangs who rule the night : En kritisk diskursanalys av Al Jazeera English, CNN och SVT:s framställning av Islamiska Statens upplösning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; [2020]
  Nyckelord :Islamic State; ISIS; ISIL; Daesh; Al-Jazeera English; CNN; SVT; global journalism; journalistic culture; Islamiska staten IS ; Al-Jazeera English; CNN; SVT; global journalistik; journalistisk kultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att jämföra hur Al Jazeera English (AJE), CNN och SVT, tre nyhetsmedier inom olika mediesystem, rapporterar kring upplösningen av Islamiska staten (IS). Vi har intresserat oss för att se till hur samhälleliga, kulturella och journalistiska element, och maktkampen mellan dessa, påverkar nyhetsmediernas nyhetsvärdering och nyhetsrapportering. LÄS MER