Sökning: "Speech"

Visar resultat 1 - 5 av 2044 uppsatser innehållade ordet Speech.

 1. 1. Prosody and emotion: Towards the development of an emotional agent Emotional evaluation of news reports: production and perception experiments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liina Tumma; [2022-01-20]
  Nyckelord :emotion; speech; prosody;

  Sammanfattning : There is a recognised need for more research on the topic of emotion recognition from speech, and clear and defined methodology in this area is still lacking. Most studies in the field of emotional speech recognition and classification usually focus on acted speech as the data source;consequently, other methods that capture more natural speech are left aside. LÄS MER

 2. 2. Non-Standard Article Use in Pakistani English : An Attitudinal Study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ninni Bergström; [2022]
  Nyckelord :World Englishes; Pakistani English; non-standard article use; language attitudes;

  Sammanfattning : This essay explores Pakistani English teachers’ attitudes towards non-standard article use in Pakistani English. It uses the theories of Kachru (1985), Modiano (1999a, 1999b, 2020) and Schneider (2003, 2007) on World Englishes as well as previous research on Pakistani English. LÄS MER

 3. 3. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 4. 4. Gemensamma Symboliska Beteenden Och Interaktioner Mellan Neanderthalare Och H. Sapiens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Julia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Interactions; interaction; interactions between H. Sapiens and Neanderthals; Homo Neanderthalensis; H. Neanderthalensis; Neanderthals; Neanderthal; Relationship; grave material; Gravepractise; personal ornaments; language; speech; language capabilities; genome; neanderthal genome; neandertal genome; DNA; genetic; Symbolism; symboliskt tänkande; arkeologi; interaktioner; interaktioner mellan tidiga människoarter; människoarter; neanderthalare; neandertalare; moderna människor; anatomiskt moderna människor; h. sapiens; homo sapiens; homo sapiens sapiens; gravskick; gravpraxis; personliga ornament; smycken; språk; talmöjligheter; talförmåga; tal; relationer; gener; arv; släktskap; genom; DNA; NeandertalDNA; Neandertalgenom; arvsmassa från neandertalare; arvsmassa;

  Sammanfattning : The behaviours that the Neanderthals and Homo sapiens sapiens had in common could have made their interaction more advanced and deeper. Ever since Richard E. LÄS MER

 5. 5. Psykisk hälsa hos unga vuxna med och utan cochleaimplantat : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Angelica Rosengren; Jessica Söderberg; [2022]
  Nyckelord :cochlear implant; hearing impairment; deafness; mental health; SDQ; SDQ 18; cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; psykisk hälsa; SDQ; SDQ 18;

  Sammanfattning : Hörseln är en viktig förutsättning för utveckling av talat språk och kan därigenom påverka den psykiska hälsan. Vid medfödd eller tidigt förvärvad dövhet eller grav hörselnedsättning kan ett cochleaimplantat (CI) opereras in för att underlätta ljud- och taluppfattning. LÄS MER