Sökning: "Speech"

Visar resultat 1 - 5 av 1791 uppsatser innehållade ordet Speech.

 1. 1. Bedömning av funktionell förståelighet hos barnnormering och validering av Intelligibility in Context Scale på svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Anrep-Nordin; Helena Emanuelsson; [2020-11-20]
  Nyckelord :Förståelighet; barn; kommunikation; Intelligibility in context scale ICS ; tal- och språkstörning; Intelligibility; children; communication; Intelligibility in context scale ICS ; Speech sound disorder SSD ;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe normative and validation data on theIntelligibility in context scale (ICS) in Swedish. In total 319 Swedish speaking children participated; the majority (n=266) constituting a reference group. LÄS MER

 2. 2. BEHANDLINGSPROCESS FÖR ÖKAD KOMMUNIKATION FÖR KLIENTER MED RETTS SYNDROM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camila Saxlund; [2020-11-03]
  Nyckelord :Rett syndrome; communication; verbal behavior; speech; choice behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund Retts syndrom är en ovanlig diagnos. Syndromet beror på en mutation i den genetiska kodningen som får hjärnans utveckling att bromsa. Syndromets svårighetsgrad varierar mellan individer och över tid, men leder till livslånga aktivitetsbegränsningar bland annat genom nedsatt kommunikationsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Determining linguistic predictor for the classification of subjective cognitive impairment and mild cognitive impairment using machine learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Tian Wang; [2020-09-01]
  Nyckelord :mild cognitive impairment; sibjective cognitive impairment; natural language processing; support vector machine; neural networks;

  Sammanfattning : Introduction Mild Cognitive Impairment (MCI) is a neurological condition characterized by cognitive decline greater than expected for an individual's age and education level. Subjective Cognitive Impairment (SCI) is a selfreported decline in cognitive abilities but not clinically identified as MCI. LÄS MER

 4. 4. SECURITIZATION OF MIGRATION - A discourse analysis of the Swedish migration policy during the Syrian refugee crisis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrietta Bergh; [2020-08-17]
  Nyckelord :refugee crisis; securitization of migration; WPR approach; discourse analysis; Sweden; policy analysis; speech act;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Machine Learning for Detecting Hate Speech in Low Resource Languages

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :David Rodriguez; Denitsa Saynova; [2020-07-08]
  Nyckelord :machine learning; natural language processing; BERT; cross-lingual zeroshot learning; data augmentation; hate speech; classification; Twitter;

  Sammanfattning : This work examines the role of both cross-lingual zero-shot learning and data augmentationin detecting hate speech online for low resource set-ups. The proposedsolutions for situations where the amount of labeled data is scarce are to use alanguage with more resources during training or to create synthetic data points. LÄS MER