Sökning: "Asynkron kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Asynkron kommunikation.

 1. 1. Universitetslärare, universitetsstudenter och lärgemenskap : Social närvaro vid nätstudier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Öjefors-Stark Anna-Katarina; [2018]
  Nyckelord :Enkät- och intervjustudie; lärgemenskap; nätbaserat lärande; social närvaro;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tre universitetsstudenter läser idag via nätbaserade kurser. Nätbaserat lärande är flexibelt och baseras på asynkron kommunikation, men studentgenomströmningen är lägre än på campuskurser. Forskning har visat att nätbaserade lärgemenskaper byggs upp av tre delar; kognitiv närvaro, lärarnärvaro och social närvaro. LÄS MER

 2. 2. Message-Oriented Middleware as a Queue Management Solution to Improve Job Handling within an E-Commerce System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Johansson; [2018]
  Nyckelord :Message-oriented middleware; RabbitMQ; ActiveMQ; Message handling; E-commerce.; Meddelandeorienterad middleware; RabbitMQ; ActiveMQ; Meddelandehantering; E-commerce.;

  Sammanfattning : Today’s applications are required to continuously adapt and adjust, to be able to meet a constant change in demand. As result of an increasing amount of data, choosing the right communication method becomes a vital step. LÄS MER

 3. 3. A Reconfigurable Device for GALS Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rocco Sciaraffa; [2018]
  Nyckelord :FPGA; GALS; asynchronous; coarse-grained; NoC; bundled-data; FPGA; GALS; asynkron; Coarse-Grained Reconfigu- rable; NoC; bundled data kommunikation;

  Sammanfattning : Globally Asynchronous Locally Synchronous (GALS) Field-Programmable Gate Array (FPGA) are composed of standard synchronous reconfigurable logic islands that communicate with each other via an asynchronous means. Past research into fully asynchronous FPGA has demonstrated high throughput and reliability adopting dual-rail encoding. LÄS MER

 4. 4. Nyanserna i en emoticons leende : En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Rönn; [2017]
  Nyckelord :computer-mediated communication; CMC; asynkron chatt; synkron chatt; instant messaging; chattspråk; emoticon; onomatopoetiska uttryck; formellt skriftspråk; talspråk; Facebook Messenger; interaktionsmedier; verksamhetsramar;

  Sammanfattning : Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. LÄS MER

 5. 5. Reactive Async : Safety and efficiency of new abstractions for reactive, asynchronous programming

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Simon Geries; [2016]
  Nyckelord :parallel; programming; reactive; asynchronous;

  Sammanfattning : Futures and Promises have become an essential part of asynchronous programming. However, they have important limitations, allowing at most one result and no support for cyclic dependencies, instead resulting in deadlocks. LÄS MER