Sökning: "Bengt Gustavsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bengt Gustavsson.

 1. 1. Effect of Beam Scan Length on Microstructure Characteristics of EBM Manufactured Alloy 718

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Bengt Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :EBM; Electron Beam Melting; Alloy718; AM; Additive Manufacturing;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) as a method is on the rise and allow for a high freedom to create unique shapes without being limited by conventional machining methods. The Electron Beam Melting method, developed by Arcam AB in Mölndal, Sweden, use Powder Bed Fusion together with an electron beam and at an elevated temperature (+1000ºC) to lower stress due to thermal gradients. LÄS MER

 2. 2. En scenografs reflektioner över sina kunskaper och drivkrafter

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Håkan Magnusson; [2007]
  Nyckelord :Scenografi; praktiskkunskap; teater; fronesis; space; drivkraft; tvivel;

  Sammanfattning : Essän är en reflektion som drivs fram av tvivel, missnöje och förhoppningar. I försöket att svara på frågan: Vad är scenografi? blir essän en beskrivning över hur min kunskap kring teaterscenografi har byggts upp. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarens värdering av bostadsrättslägenheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Christian Gustavsson; Johan Larsson; Bengt Sandelin; [2007]
  Nyckelord :fastighetsekonomi; bostadsrätt; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Marknadsvärdet på bostadsrättslägenheter ändras kontinuerligt men det är först vid försäljning som värdet konkretiseras och fastställs. En av mäklarens uppgifter blir att sätta ett utgångspris som i sin tur ska leda till ett försäljningspris. LÄS MER