Sökning: "Bengt Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Bengt Larsson.

 1. 1. ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Kenneth Johnsson; Helena Casspe Nyman; [2019]
  Nyckelord :ÄTA-arbeten; ÄTA-hantering; Förfrågningsunderlag; projekterings-fel; orsak; effekter; AB 04; ABT 06; åtgärdsförslag; förbättring.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder Författare: Helena Casspe Nyman och Kenneth Johnsson Handledare: Bengt Hansson Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Ulf Larsson och Fredric Ståhl Qb3 projekt AB Examinator: Stefan Olander Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Bakgrund: I media uppmärksammas ofta byggprojekt som fått ökade kostnader och tidsförlängning. För dessa effekter får vanligtvis ÄTA-arbeten skulden. LÄS MER

 2. 2. Styrning av kulturen - En studie om litteraturstödets politiska styrning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Larsson; Samuel Björhag Dernestål; [2018]
  Nyckelord :Förordningar; NPM; Ramlag; Kulturdepartementet; Statens kulturrådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i politikernas styrning av kulturpolitiken och hur detta har utvecklats sedan 1970-talet. Vi har här använt oss av Bengt Jacobssons bok Kulturpolitik: styrning på avstånd vilket påstår att incitamenten för styrningen av kulturpolitiken kommer från trender inom förvaltningen. LÄS MER

 3. 3. Nationens fiender En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i Dagens Nyheter och Aftonbladet gentemot svenska partier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Aron Mikael Sik; Jacob Larsson; Love Hansen Siilin; [2017-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to show to what degree that two of largest newspapers in Sweden, Dagens Nyheter and Aftonbladet, might be biased towards any of the Swedish political parties. We also want to see if Dagens Nyheter and Aftonbladet differ in their coverage of Swedish politics. LÄS MER

 4. 4. Hindens rev i tid och rum - att använda sig av museala samlingar i landskapsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ida Nilsson; [2014-08-20]
  Nyckelord :museum collections; research material; archive study; vegetational conditions; landscape conservation; repeat photography; repeat inventory;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2014.... LÄS MER

 5. 5. Sensing social media: En studie om sociala medier som informationskälla på en organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johan Larsson; [2014-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Sensing social media: En studie om sociala medier som informationskälla påen organisationFörfattare Johan LarssonHandledare Bengt JohanssonUppdragsgivare Current Model Quality, Volvo Personvagnar ABKurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapInstitution Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs UniversitetTermin Höstterminen 2013Sidantal 48 (exklusive bilaga)Antal ord 19 365Syfte Att undersöka och kartlägga Volvo Current Model Quality:s arbete med sociala medier idag och utifrån detta samt relevant teori och tidigare forskning ge förslag på framtida arbete med sociala medier sominformationsintag.Metod Kvalitativ respondentintervjuMaterial Sex (6) intervjuer med individer anställda vid Volvo Current Model Quality som till en högre grad använder sig av sociala medier i arbetet. LÄS MER