Sökning: "Bevarandestrategi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bevarandestrategi.

 1. 1. Den tvåfärgade trädgårdsstormhatten : en historisk undersökning av och bevarandestrategier för en perenn i en privatträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Wöhlecke; [2014]
  Nyckelord :Aconitum x cammarum ’Bicolor’; Trädgårdsstormhatt; Perenn; Trädgårdshistoria; bevarandevärde; bevarandestrategi; kulturarv;

  Sammanfattning : I Nordingrå utanför Kramfors, Ångermanland, pågår en restaurering av ett boningshus från 1890-talet. Ägarna har som mål att skapa en känsla av sekelskifte och renoveringen görs varsamt med hänsyn till ursprungliga detaljer och material. LÄS MER

 2. 2. Translokation av större vattensalamander : -bevarandestrategi eller riskåtgärd?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Camilla Palmér; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vårdprogram : den västra engelska parken, Leufsta bruk

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristin Lindblom; [2008]
  Nyckelord :vårdprogram; Lövsta bruk; Leufsta bruk; värdeanalys; bevarandestrategi;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är ett vårdprogram för den västra engelska parken på Leufsta bruk. Leufsta bruk ligger i norra Uppland och järnbruket har anor från 1500-talet. Under 1600-talet började man bygga en herrgårdsanläggning, en trädgård i renässansstil anlades intill denna. LÄS MER

 4. 4. Rosendal : en trädgård i törnrosasömn. En trädgårdshistorisk beskrivning från dåtid till framtid

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Sara Andersson; Johanna Ericson; Linda Högberg; Emma Johansson; Boel Persson; [2007]
  Nyckelord :Rosendal; trädgårdsrestaurering; trädgårdshistoria; gods; godsmiljö; slottsträdgård; slottspark; renässans; Bille; Bennet; värdeanalys; bevarandestrategi;

  Sammanfattning : Rosendal ligger i nordvästra Skåne, i Kropps socken strax nordöst om Helsingborg. I denna uppsats behandlas godsets omgivningar ur ett dåtida, nutida och framtida perspektiv. Betoningen ligger på park och trädgård, men även det omgivande landskapet behandlas översiktligt. LÄS MER