Sökning: "Biomagnification"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Biomagnification.

 1. 1. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 2. 2. Trophic transfer of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) by glacial relicts in Lake Vättern, Sweden

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Malin Bergman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim with the study was to assess if glacial relict amphipods constitute as vectors of transport of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the Arctic char food web in Lake Vättern, Sweden. Sediment, surface water and biota samples were analysed for PFASs using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS), and stable isotope analysis of δ 13C and δ15N was performed on sediments and biota samples. LÄS MER

 3. 3. Påverkan till och från fiskodlingar med avseende på vattenkvalitén i svenska vattendrag : Fallstudie ”Slotts Lax AB”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Anton Ekholm; Mattias Furunäs; [2016]
  Nyckelord :Fishfarm; Sewage treatment; Biomagnification; Bioaccumulation; Hybridization; Fiskodling; Avloppsreningsverk; Biomagnifikation; Bioackumulation; Hybridisering;

  Sammanfattning : Ett flertal vattendrag i Sverige är idag förorenade (till viss grad), däribland Dalälven. Östersjön är ett utsatt hav vad gäller näringstillförsel, där Dalälven är en bidragande del till detta. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av tungmetaller i ägg från Mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) från ön Gråen, Landskrona hamn, Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lovisa Lundgren; [2014]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In compliance with the environmental objective Non-toxic Environment, the city of Landskrona town and the County Administrative Board of Scania collected and analyzed Cormorant eggs (Phalacrocorax carbo sinensis) from the island Gråen outside Landskrona for various pollutants. This study aims to investigate whether measured concentrations of mercury (Hg), Zinc (Zn), and Copper (Cu) exceed those from other locations or environmental quality standards (EQS). LÄS MER

 5. 5. Direct hollow fibre liquid phase membrane extraction and LC-MS determination of selective serotonin reuptake inhibitors in fish tissue

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Henrik Engström; [2013]
  Nyckelord :HF-LPME; LC-MS; SSRI; selective; fish; analytical chemistry; analytisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) have been found in waste water treatment plant effluents and surface water at detectable concentrations. Although the medical effects and side effects of pharmaceuticals and personal care products are investigated through safety and toxicology studies the potential environmental impacts are less studied, and information concerning ecotoxicological risks and the distribution in sludge, surface water and water living organisms is rather scarce. LÄS MER