Sökning: "Buss"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet Buss.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. A CROSS-SECTIONAL STUDY OFCORRELATION BETWEEN VIOLENTVIDEO GAMES EXPOSURE, AGGRESSIVE AND IMPULSIVEBEHAVIOR IN THAILAND GAMERCOMMUNITY

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Natnida Ajavakom; [2020]
  Nyckelord :Criminology; Aggressive behavior; Anger; Violent exposure; Video games; Self-control;

  Sammanfattning : Violent video games have been questioned in its influence toward violence and aggressivebehavior in nowadays especially with adolescents and young adults which usually spend theirtime playing games more than other activity. The aim of this research is to find a correlationbetween violent video games exposure, aggressive behavior and self-control in an individual toanswer the question that “Is playing violent video games can lead a person to be more violence,aggressive and lack of self-control more than it should be?” The research will be studied with351 people in the Thailand Gamer Community. LÄS MER

 3. 3. Exploring Barriers towards Adoption within Electric Road Systems : A Case Study of the User Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Borin; Linnea Tjernlund; [2020]
  Nyckelord :Electric Road System; ERS; Barriers towards Adoption; Industry of transportation; Elvägar; barriärer mot teknikövergångar; Transportindustri;

  Sammanfattning : In recent years, Electric Road Systems (ERS) has emerged as a potential solution for sustainable road transport. However, early ERS commercialization has turned out to be challenging and it is needed to better understand what drives a user’s decision to adopt ERS. LÄS MER

 4. 4. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av resor med buss för individer med synnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elenor Bäckman; Jasmine Salehi; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; disability; bus traffic; accessibility; arbetsterapi; funktionsnedsättning; busstrafik; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av vilka möjligheter och hinder som fanns inom busstrafiken för individer med synnedsättning. Studien antog en kvalitativ ansats. Kriterier ställdes vid urval där elva arbetsterapeuter med minst ett års erfarenhet av arbete med individer med synnedsättning deltog. LÄS MER