Sökning: "Buss"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet Buss.

 1. 1. Exploring Barriers towards Adoption within Electric Road Systems : A Case Study of the User Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Borin; Linnea Tjernlund; [2020]
  Nyckelord :Electric Road System; ERS; Barriers towards Adoption; Industry of transportation; Elvägar; barriärer mot teknikövergångar; Transportindustri;

  Sammanfattning : In recent years, Electric Road Systems (ERS) has emerged as a potential solution for sustainable road transport. However, early ERS commercialization has turned out to be challenging and it is needed to better understand what drives a user’s decision to adopt ERS. LÄS MER

 2. 2. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av resor med buss för individer med synnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elenor Bäckman; Jasmine Salehi; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; disability; bus traffic; accessibility; arbetsterapi; funktionsnedsättning; busstrafik; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av vilka möjligheter och hinder som fanns inom busstrafiken för individer med synnedsättning. Studien antog en kvalitativ ansats. Kriterier ställdes vid urval där elva arbetsterapeuter med minst ett års erfarenhet av arbete med individer med synnedsättning deltog. LÄS MER

 4. 4. Demontering av ett mekaniskt låssystem med CAN 2.0 : En fallstudie i hur en CAN-buss kan användas inom dörrlåssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mahad Hassan; Fredrik Edelsvärd; [2020]
  Nyckelord :Mechanical Lock; CAN; Security; PCB; Disassembly; Clean Room; Mechatronics; Mekaniskt lås; CAN; Säkerhet; PCB; Demontering; Clean Room; Mekatronik;

  Sammanfattning : Låssystem kan minska risken för inbrott och stöld, och vara ett verktyg för behöriga personer att få tillgång till lokaler och rum. Därför är det viktigt att moderna låssystem är pålitliga, öppnar snabbt och är säkra. LÄS MER

 5. 5. Celia betyder himmel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mari Jagdell; [2020]
  Nyckelord :kreativt skrivande; roman; uppväxt; klass;

  Sammanfattning : Abstrakt Min text är tänkt att ingå som en del av en roman som jag påbörjade förra läsåret. Detta är en fortsättning på det jag påbörjade då. Texten handlar om Celia som växer upp som enda barnet i ett hem med alkoholmissbruk och ovanpå det, sexuella övergrepp. LÄS MER