Sökning: "Camelia Teodora Costache"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camelia Teodora Costache.

 1. 1. De nyutexaminerade operationssjuksköterskornas inträde i arbetslivet - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Aleksandra Ivchenkova; Camelia Teodora Costache; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; inträde; nyutexaminerad; operationssjuksköterska; operationssjukvård; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inträdesperioden som nyutexaminerad operationssjuksköterska på sin arbetsplats kan upplevas som svår och full av olika utmaningar och hinder, eftersom de nyutbildade befinner sig ständigt i obekanta situationer. Syftet med studien var att belysa de nyutexaminerade operationssjuksköterskornas erfarenheter av att börja arbeta inom operationssjukvården. LÄS MER

 2. 2. Leva vidare

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Camelia Teodora Costache; Svetlana Gazivoda; [2016]
  Nyckelord :experience; kidney transplantation; life after; organ transplantation; qualitative; kvalitativ; livet efter; njurtransplantation; organtransplantation; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organtransplantation ger nytt hopp och nytt liv till sjuka patienter. Njursvikt är en kronisk, försvagande sjukdom som påverkar många aspekter av patienternas liv. Den effektivaste behandlingen mot kronisk njursvikt är transplantation. Forskning visar hur patienterna upplever livet efter njurtransplantation. LÄS MER