Sökning: "Camilla Björkander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Björkander.

 1. 1. Lina myr - från våtmark till myrodlingslandskap : En studie om utveckling och ideologier om myrmarken med fokus på tidsperioden mellan 1920 och 1960

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Camilla Björkander; [2012]
  Nyckelord :Landskap; våtmark; myrmark; modernisering; utdikning; uppodling; naturskydd; bevarande; återskapande och diskursen om det moderna myrodlingslandskapet;

  Sammanfattning : Denna studie belyser maktspelet mellan konkurrerande intressen om landskapet, där olika idéer och ideologier men framförallt diskursiva maktförhållanden har en framträdande roll. Det övergripande syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för moderniseringen i det svenska landskapet, genom att beskriva och analysera förändringarna i markanvändning avseende våt- och myrmarker, med ett tidsfokus mellan ca. LÄS MER

 2. 2. Gotlands landsbygd och invånarnas framtidstro : En studie av människors känsla för bygden med sikte på planering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Camilla Björkander; [2008]
  Nyckelord :Countryside; thinly populated area; residents’; ”space and place”; ”sense of place”; ideas about the future; regional development.; Landsbygd; glesbygd; invånarna; ”upplevelse av rum och plats”; ”sense of place”; framtidstro; samhällsutveckling; regional utveckling.;

  Sammanfattning : This essay examines resident experiences and notions of the Gotland countryside and their ideas about the future. In particular the countryside is studied as both space and place. In space and place people interacting. People are therefore important components in the study of the landscape. LÄS MER