Sökning: "Camilla Lindeborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Lindeborg.

  1. 1. Främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med övervikt. : – En intervjustudie om hur aktivitetsledare inom kommunala hälsoprojekt arbetar med motivation och självförtroende.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Matilda Strandh; Camilla Lindeborg; Joanna Taavela; [2020]
    Nyckelord :Health; overweight; pedagogy; physical activity and physical literacy.; Fysisk aktivitet; hälsa; pedagogik; physical literacy och övervikt.;

    Sammanfattning : Övervikt har ökat världen över och anses vara ett hot mot folkhälsan som kan leda till långvarig sjuklighet och psykisk ohälsa. Rekommendationerna för barn och unga är 60 minuter per dag och fokus bör ligga på fysiska aktiviteter som upplevs meningsfulla. LÄS MER