Sökning: "Caroline Lindwall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Lindwall.

 1. 1. Modelling Lateral Stability of Prefabricated Concrete Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Caroline Lindwall; Jonas Wester; [2016]
  Nyckelord :precast; concrete; hollow core; shear key; diaphragm;

  Sammanfattning : Stability calculations of prefabricated concrete structures with help of FEM-tools demand knowledge about how the elements are related to each other. This thesis concerns how joints between building elements affect the results when modelling prefabricated concrete structures, with demarcation to joints between hollow core (HC) slabs and between solid wall elements. LÄS MER

 2. 2. Går störst alltid först? En jämförande studie av total ersättning till verkställande direktörer för Mid- och Large Cap-bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Boman; Ida Linder; Caroline Lindwall; Mette Mårdbrant; [2015]
  Nyckelord :agentteorin; multipel regressionsmodell; Mid- och Large Cap; total ersättning; Verkställande direktör; Business and Economics;

  Sammanfattning : Då höga bonusar och ersättningar till verkställande direktörer är ett ständigt omdebatterat ämne som upprör många uppkommer ofta frågan om lönen verkligen är satt i relation till arbetsprestation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor andel av variationen i total ersättning till verkställande direktör som kan förklaras av ett antal utvalda variabler av storleks-, prestations- och meritkaraktär. LÄS MER