Sökning: "Cash Management"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade orden Cash Management.

 1. 1. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 2. 2. Optimizing the Cash Reserve in a Portfolio of US Life Insurance Policies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Alva Happe; Wassim Seifeddine; [2022]
  Nyckelord :portfolio optimization; risk management; monte carlo; value at risk; life settlements; longevity risk; cash reserve; closed-end fund;

  Sammanfattning : Hoarding a too large cash reserve is often unfavourable due to lost investment opportunities. Similarly, an insufficient cash reserve can be detrimental, as one might fail to meet payment obligations. Finding the optimal balance is nothing that is done in the blink of an eye, particularly when the underlying variable is stochastic, e.g. LÄS MER

 3. 3. Decentralized Finance : Implications on Commercial Real Estate Market

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Kevin Jacob; Rakshith Rathnakar Shetty; [2022]
  Nyckelord :Decentralized Finance; Centralized Finance; Blockchain; Commercial Real Estate; Tokenization; Smart Contracts; Decentralized Exchange; Decentraliserad finans; centraliserad finans; blockkedja; kommersiell Fastigheter; tokenisering; smarta kontrakt; decentraliserat utbyte;

  Sammanfattning : The Commercial Real Estate (CRE) market has a substantial impact on financial stability, making it one of the global sectors with a strong relationship to economic growth. Because of its stability, CRE remains a viable investment even when market cycles shift for various reasons. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulation inför aktiefinansierade nordiska förvärv : En djupdykning i serieförvärvare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnsjö; Edward Grönblom; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; M A; serial acquirers; modified Jones Model; non-cash issue acquisition; Resultatmanipulation; förvärv; serieförvärvare; modifierad Jonesmodell; apportemission;

  Sammanfattning : Den här studien avser främst att bestämma huruvida nordiska förvärvare som finansierar uppköp via apportemissioner brukar sig av resultatmanipulation i kvartalen kring förvärvet. Syftet sträcker sig dessutom till att avgöra om den effekten är större för serieförvärvare än för enstaka förvärvare. LÄS MER

 5. 5. Allmänningar - framtidens skogsbruk: om att äga skog som allmänning och ägandeformen som hållbart alternativ till det statliga ägandet av skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Stenkvist; [2022]
  Nyckelord :rättsvetenskap; law; miljörätt; environmental law; allmänning; commons; skogsbruk; forestry; hållbar utveckling; sustainable development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hållbarheten i att äga skog som allmänning och utforskar ägandeformen som alternativ till det statliga ägandet av skog. Det görs utifrån tesen att ett gemensamt ägande i form av allmänningar innebär en mer rättvis fördelning av resurser från skogsbruket och att ägandeformen skapar större möjlighet till ett ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i sitt lokala samhälle. LÄS MER