Sökning: "Catch"

Visar resultat 1 - 5 av 546 uppsatser innehållade ordet Catch.

 1. 1. Styrketräning som behandling för att minska oros- och ångestsymtom hos vuxna med generaliserat ångestsyndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Claréus; Johanna Söderhäll; [2023]
  Nyckelord :generalized anxiety disorder; resistance exercise training; anxiety; worry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en vanlig diagnos med negativa konsekvenser såväl på individ- som samhällsnivå. För att som fysioterapeuter kunna fånga upp den här typen av patienter och då ha god kunskap om olika träningsformer som tillförlitlig behandling ansågs det fördelaktigt att undersöka det vetenskapliga underlaget för styrketräning som behandlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the effects of climate change on Arctic char : including impacts of brown trout competition

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ola Carlström; [2023]
  Nyckelord :arctic char; brown trout; climate change; diet; habitat use; temperature;

  Sammanfattning : Climate change is predicted to increase the average global temperature with 1.5 °C between 2030 and 2052. The areas that are most vulnerable for climate change are the arctic regions. Arctic char (Salvelinus alpinus) is a cold-water salmonid species with the most northern distribution of all freshwater fish species. LÄS MER

 3. 3. A catch-22 scenario in the Swedish food system : –A scientific examination of cyprinid fishingand its management possibilities in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Peter Andreas Van Berlekom; [2023]
  Nyckelord :Cyprinids; Swedish food supply chain; fisheries management; Complex Adaptive System CAS ;

  Sammanfattning : Cyprinid fish like roach, bream and ide are natural resources in Sweden that were common and consumed in households up to the late 19th century. Due to societal changes during the industrialization cyprinids lost their domestic importance. Today we see an increasing demand for sustainable food sources. LÄS MER

 4. 4. “Vi vill och försöker, men det är inte alltid vi kan.” : En kvalitativ studie om skolpersonalens perspektiv på socialt arbete med elever som lever med föräldrar i missbruksmiljö

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sozan Bahrami; Habon Muse; [2023]
  Nyckelord :Harmful use; Living conditions; School staff; Students; Substance use; Ecological systems theory; Risk and protective factors; Skadligt bruk; Levnadsförhållanden; Skolpersonal; Elever; Missbruk; Utvecklingsekologisk teori; Risk- och skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur skolpersonalen uppmärksammar och arbetar med barn som växer upp med en förälder eller flera föräldrar med ett skadligt bruk av alkohol eller andra droger. Studien undersöker även hur skolpersonalen upplever tillgången till resurser för detta arbete och syftar till att lyfta fram det sociala arbetet i skolan. LÄS MER

 5. 5. How cybercrime has evolved in Sweden over the last ten years : A literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Tysk; [2022]
  Nyckelord :cybercrime; computer crime; phishing; internet fraud; malware; Sweden;

  Sammanfattning : The number of recorded cybercrime incidents has skyrocketed over the last few years. A large part of this development is due to society’s increased reliance on the internet and the backbone that supports it. This in turn increases the profitability of cybercrime. LÄS MER