Sökning: "Christoffer Malm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Christoffer Malm.

 1. 1. Expertskattens tillämpning i ishockeysverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Malm; Daniel Johansson; [2018]
  Nyckelord :Artistskatt; Expertskatt; Importspelare; Skattelättnad; Ishockey; Artist Tax; Expert Tax; Ice Hockey; Import Player; Tax reduction;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att beskriva vad för olika typer av skatteregleringar det finns att tillgå för utländska spelare vid spel i Sverige. Vidare kommer studien att undersöka vad effekterna har blivit av intåget av expertskatten inom ishockeyn i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Public service och sociala medier : En studie om hur redaktionerna på Morgonpasset i P3 och P3morgen använder sociala medier som arbetsverktyg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Line Johansson; [2014]
  Nyckelord :public service; journalists; social media; communication; communication strategies; Facebook; Twitter; public service; journalister; sociala medier; kommunikation; strategisk kommunikation; Facebook; Twitter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the editorial staff from the Swedish radio program Morgonpasset i P3 and the Norwegian radio program P3morgen uses Facebook and Twitter and how they can use social media as a tool in the production. The purpose is also to examine how active both of the editorial staff are on Facebook and Twitter and which kind of language they use on Facebook and Twitter. LÄS MER

 3. 3. EFTER AVGÅNGEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anders Hovne; Christoffer Malm; Sara Rönnberg; [2013-04-26]
  Nyckelord :Efter avgången;

  Sammanfattning : Arbetsmetod och urval. Vi ville studera publicistiska beslut och etiska överväganden i samband med medierapporteringen kring Sven Otto Littorins avgång. Affären Littorin.. LÄS MER

 4. 4. Vanadium for flow batteries : a design study

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Christoffer Söderkvist; [2013]
  Nyckelord :Vanadium Redox Flow Battery VRFB ; Vanadium extraction; Investment economics; Mineral processing; Ash handling; Sustainable energy system;

  Sammanfattning : As society strives to transition for sustainable energy generation is it a major challenge to optimize and develop the renewable energy generation that currently exists, both in terms of individual components and their interactions in the entire energy system. The generation from renewable sources is often irregular and not always when the demand arises. LÄS MER