Sökning: "Christoffer Samuelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christoffer Samuelsson.

 1. 1. Strukturerad intraoperativ kommunikation och dess betydelse för patientsäkerheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Christoffer Samuelsson; Stefan Elings; [2020-08-06]
  Nyckelord :kommunikation; operationssal; patientsäkerhet; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 100 000 människor drabbas årligen I Sverige av olika vårdrelaterade skador. En stor del av dessa skador sker i samband med kirurgi. De vårdskador som sker på operationssalen kan många gånger härledas till brister i kommunikation inom operationsteamet. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet efter gastric bypass. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Christoffer Samuelsson; Markus Carlsson; [2015]
  Nyckelord :omvårdnad; gastric bypass;

  Sammanfattning : Antalet personer som klassificeras som överviktiga ökar i stadig takt och antalet personer som lider av fetma har fördubblats sedan 1980. Kraftig övervikt och fetma medför komplikationer som påverkar livskvaliteten hos personer negativt. LÄS MER

 3. 3. Momentum : En kvalitativ studie om tränares uppfattning kring momentum och matchcoaching utförd genom intervjuer av ishockeytränare på elitnivå inom Sverige

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lars Samuelsson; Christoffer van der Bilt; [2013]
  Nyckelord :Ishockey; momentum; psykologiskt momentum; elittränare; triggers; momentumspole; intervju; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med den här studien är att genom intervjuer empiriskt granska och analysera elittränarens uppfattningar om momentum i ishockey. För att få svar på syftet delades det in i de fyra frågeställningarna . LÄS MER