Sökning: "Copingstrategies"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Copingstrategies.

 1. 1. Arbetsterapeutens roll inom folkhälsoproblemet depression : en scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Ottarson; Sara Angel; [2020]
  Nyckelord :depressive symptoms; intervention; occupational theray; treatment; arbetsterapi; behandling; depressiva symtom; intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett stort folkhälsoproblem och användningen av antidepressiva läkemedel fortsätter öka i den svenska befolkningen. Syfte: Syftet med examensarbetet var att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder och deras inverkan för vuxna personer med depression eller depression tillsammans med ångestsyndrom, samt om dessa åtgärder kan vara ett komplement till antidepressiva läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Svenska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Markus Enoksson; Albin Werner; [2020]
  Nyckelord :Barriers; career transition model; challenges; coping strategies; higher studies; holistic athletic career model; resources; copingstrategier; hinder; holistiska karriärutvecklingsmodellen; högre studier; karriärövergångsmodellen; resurser; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska svenska elitgolfspelande kvinnors upplevelser av en dubbel karriär i övergången till högre studier. I studien deltog 8 intervjupersoner, kvinnor i åldrarna 19–29 (M=25, SD=3.25) där samtliga deltagare har erfarenhet av att kombinera elitgolf och högre studier. LÄS MER

 3. 3. Vad innebär det för en kvinna att lämna en våldsam relation? : En kvalitativ studie om hur kvinnojourer pratar om våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Jarl; [2019]
  Nyckelord :Domestic abuse; women’s shelters; constructivism; process of change; copingstrategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to examine how four different women’s shelters talk about what happens to a woman after she has left a relationship where there has been domestic abuse. This was achieved by taking part of the different women’s shelters narratives on domestic abuse and their work through semi- structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Smärtan i relation till aktiviteter i vardagen hos personer med RA : en scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Laura Fogh Henriksen; [2019]
  Nyckelord :activity performance; activity value; activity balance; pain management; copingstrategies; aktivitetsutförande; aktivitetsvärde; aktivitetsbalans; smärthantering; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva relationen mellan smärta och vardagsaktiviteter hos vuxna personer med RA. Frågeställningarna fokuserar på att besvara hur smärta påverkar vardags­aktiviteter samt hur vardagsaktiviteter påverkar smärta hos vuxna personer med RA. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier vid Irritable Bowel Syndrome : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Andreasson; Sanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :irritable bowel syndrome; copingstrategier; person;

  Sammanfattning : Introduktion: Irritable bowel syndrome [IBS] är den vanligaste kroniska sjukdomen som uppträder i gastrointestinal-kanalen. Sjukdomen förekommer hos 10–20% av världsbefolkningen och kan upptäckas hos både barn och vuxna. LÄS MER