Sökning: "Cristopher Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cristopher Johansson.

 1. 1. Barriers to FSC certification for small forest owners in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Cristopher Johansson; [2018]
  Nyckelord :certification; certifiering; FSC; kvalitativ; PEFC; qualitative;

  Sammanfattning : The awareness of sustainable development challenges is growing. Companies are important players in society's development and in order to follow that development, action towards more sustainable business practises is required. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetskommunikation : hur marknadsförs värdet av hållbarhet?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Cristopher Johansson; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; kvalitativ metod; marknadsföring; skogsägarförening; strategi;

  Sammanfattning : I takt med ökande medvetenhet om hållbarhetsfrågor och en allt snabbare informationsspridning bland konsumenter ökar marknadens krav på att företag ska arbeta med hållbarhet. Av världens 100 största ekonomiska organisationer (2017) består 69st av företag och endast 31 av länder. LÄS MER