Sökning: "Dan Petersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dan Petersson.

 1. 1. Lost in translation : A qualitative study regarding the translation process of social media activities.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mikaela Andersson; Louise Petersson; [2017]
  Nyckelord :Social media; Translation process; KPIs; Qualitative metrics; Quantitative metrics; Data collection; Data analysis;

  Sammanfattning : Authors: Mikaela Andersson & Louise Petersson Suporvisor: Dan Halvarsson Examiner: Åsa Devine Title: Lost in translation - A qualitative study regarding the translation process of social media activities Keywords: Social media, Translation process, KPIs, Qualitative metrics, Quantitative metrics, Data collection, Data analysis Background: Social media as marketing tools have created many opportunities for marketers and companies that want to increase the social media use. However, the vast amount of data has generated many question marks, so there is a great need to understand how the translation process of social media activities is proceeding to have the ability to understand the effectiveness of the activities. LÄS MER

 2. 2. Kan hållbarhet säljas? : En kvantitativ fallstudie om hur försäljning av hållbara varor kan ökas i det personliga säljmötet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dan Olofsson; Sara Petersson; [2014]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; personlig försäljning; försäljare; fallstudie;

  Sammanfattning : Dagens konsumtionsmönster är ohållbart och för att lyckas övergå till en hållbar utveckling krävs förändringar i beteenden och livsstilar hos företag och konsumenter. I detta arbete har vi fokus på vad företag kan göra för att vara drivande i att skapa en mer hållbar konsumtion. LÄS MER

 3. 3. Född till framgång? En kvantitativ studie om den relativa ålderseffektens betydelse inom skolämnet idrott och hälsa bland pojkar och flickor i årskurs nio.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dan Balldin; Fredrik Petersson; [2011]
  Nyckelord :Relative age effect; RAE; grades; physical education; school;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om den relativa ålderseffekten (RAE) har någon betydelse gällande betyg i skolämnet idrott och hälsa bland pojkar och flickor. För att besvara syftet undersöker vi om det finns ett samband mellan när på året eleverna är födda och vilka betyg de har, om någon förändring har skett över tid, samt om det finns skillnader i betyg mellan könen. LÄS MER