Sökning: "Dani Rodrik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dani Rodrik.

 1. 1. Teologi och ekonomisk utveckling. En narrativ analys av två teologiska perspektiv på marknadsekonomins globalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Liv Nyman; [2021-06-08]
  Nyckelord :Deirdre McCloskey; ”The Greed Line”; Brent Waters; Ha-Joon Chang; Dani Rodrik; narrativ analys; politisk teologi; ekonomisk utveckling; globala marknader; kapitalism; ekonomisk fördelning; rättvisa; frihandel vs. protektionism;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en narrativ analys av två teologiska texter, vilka diskuterar ekonomiskutveckling och global handel utifrån olika ekonomiska och historiska argument – förutom det kyrkohistoriska och bibelvetenskapliga raster som utgör deras teologiska argumentation.Utgångspunkten för analysen i uppsatsen är att de olika perspektiven i utvecklingsdebatten utgörolika berättelser, eller narrativ, vilkas ’story-lines’ skiljer sig åt beroende på vilka ekonomiskateorier och idéer som används, liksom vilka historiska förlopp som framhålls och vad de anses ha för orsak och verkan. LÄS MER

 2. 2. A Comparative Study on Turkey under Globalization: Premature Deindustrialization and Institutional Transformations

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Berke Tekay; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates Dani Rodrik’s argument about premature deindustrialization processes in developing countries and its political repercussions for these countries with a focus on Turkey. Premature deindustrialization is defined as a fall of real MVA and employment shares of manufacturing at levels much lower than the developed countries experienced in the past. LÄS MER