Sökning: "Liv Nyman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Liv Nyman.

 1. 1. Teologi och ekonomisk utveckling. En narrativ analys av två teologiska perspektiv på marknadsekonomins globalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Liv Nyman; [2021-06-08]
  Nyckelord :Deirdre McCloskey; ”The Greed Line”; Brent Waters; Ha-Joon Chang; Dani Rodrik; narrativ analys; politisk teologi; ekonomisk utveckling; globala marknader; kapitalism; ekonomisk fördelning; rättvisa; frihandel vs. protektionism;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en narrativ analys av två teologiska texter, vilka diskuterar ekonomiskutveckling och global handel utifrån olika ekonomiska och historiska argument – förutom det kyrkohistoriska och bibelvetenskapliga raster som utgör deras teologiska argumentation.Utgångspunkten för analysen i uppsatsen är att de olika perspektiven i utvecklingsdebatten utgörolika berättelser, eller narrativ, vilkas ’story-lines’ skiljer sig åt beroende på vilka ekonomiskateorier och idéer som används, liksom vilka historiska förlopp som framhålls och vad de anses ha för orsak och verkan. LÄS MER

 2. 2. Skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fanny Westergren; Lina Robertsson Nyman; [2018]
  Nyckelord :Skiftarbete; arbetstider; socialt liv; socialt stöd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv. Ytterligare frågeställningar som studien undersökte var; vilka upplevda för- och nackdelar finns ur ett socialt perspektiv, vad tycks förmildra eller förstärka inverkan på det sociala livet, hur beskriver skiftarbetare att de hanterar sina arbetstider i relation till sociala livet? Upplevs det finnas fysiska aspekter som indirekt påverkar det sociala livet? Studien utgick från kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer som hölls med sex respondenter. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Bergman; Johanna Nyman; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; Endometrios; Kvinnor; Lidande; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund  Globalt sett lever cirka två till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder med endometrios. Tillståndet utvecklas när celler från endometriet släpper och fäster på annan vävnadsyta utanför livmodern. LÄS MER

 4. 4. Teologiska perspektiv på ekonomisk globalisering - en jämförande analys av två teologers syn på globalisering, liberal marknadsekonomi och kapitalism i förhållande till kristen etik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Liv Nyman; [2017-06-12]
  Nyckelord :ekonomisk globalisering; kristen etik; William Cavanaugh; Brent Waters; kapitalism; marknadskonkurrens; global fattigdom; konsumism; begär; frihet;

  Sammanfattning : This thesis analyzes some moral questions with regard to the global market capitalism of our day, from the perspective of political theology. It is presenting the theological and ethical thinking of american theologians William Cavanaugh and Brent Waters, focusing on economic globalizationand capitalism more broadly, raising questions about how to best alleviate poverty on a global scale, whether market exchange is free concerning working conditions and consumption patterns, andwhat all this makes of the political role of the churches. LÄS MER

 5. 5. HIV-patienters upplevelse av bemötandet inom hälso- och sjukvården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Nyman; Gunita Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Experience; HIV infections; HIV infected patients Professional - patient relation; HIV-infektion; HIV-infekterade patienter; professionell - patient relation; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På världsbasis lever 36,7 miljoner människor med sjukdomen Humant Immunbrist Virus (HIV). Då forskningen och behandlingen gått framåt från att vara en dödlig till kronisk sjukdom med rätt behandling, kan patienter idag leva ett helt liv. LÄS MER