Sökning: "long-term pain"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden long-term pain.

 1. 1. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 2. 2. Att hantera långvarig smärta under pandemin Covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Erika Niklasson; Emma Oscarsson; [2022]
  Nyckelord :Long-term pain; Pain management; Pandemic; Covid-19; Physical activity; Qualitative content analysis; Work situation; Långvarig smärta; Smärthantering; Pandemi; Covid-19; Fysisk aktivitet; Kvalitativ innehållsanalys; Arbetssituation;

  Sammanfattning : Introduktion: Till följd av pandemin har människor minskat sin fysiska aktivitetsnivå. Många som tidigare utfört sin träning eller fysiska aktivitet på gym, träningsanläggningar eller kanske tillsammans med andra har fått finna nya sätt att vara fysiskt aktiva på. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad av barn med akut smärta inom slutenvården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Persson; Elin Sisell; [2022]
  Nyckelord :children; experience; hospital nurse; pain; barn; erfarenhet; sjuksköterska; sjukhus; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse vilket skattas individuellt då varje enskild person upplever smärta olika. Cirka 95 000 barn vårdas på sjukhus årligen i Sverige. Obehandlad akut smärta kan leda till bland annat långvarig smärta samt påverkan fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 4. 4. Personer med långvarig smärtas upplevelser av icke farmakologisk behandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Miriam Baecklund; Anton Johansson; [2022]
  Nyckelord :Long term pain; Non-pharmacological treatment; Patient experience; Person centered care; Icke farmakologisk behandling; Långvarig smärta; Patientupplevelse; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är det vanligaste symtomet för vilket personer söker vård. Långvarig smärta behandlas ofta farmakologiskt och i Europa använder hälften av alla med långvarig smärta farmakologisk behandling. Sjuksköterskan kommer oavsett arbetsområde att möta personer med långvarig smärta. LÄS MER

 5. 5. Effekten av progestinet dienogest vid behandling av endometrioskopplad bäckensmärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Bahar Behrouz; [2022]
  Nyckelord :Endometrios; Dienogest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom beroende av östrogen där endometriotisk vävnad tillväxer utanför livmodern, i exempelvis bäcken eller äggstockarna. Symtomen är bäckensmärta, dysmenorré och djup dyspareuni som kommer under skov. Infertilitet kan också vara ett symtom vid endometrios. Prevalensen för sjukdomen är 10%. LÄS MER