Sökning: "Daniel Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Daniel Gustavsson.

 1. 1. En undersökning av on-site-faktorers påverkan på en e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Brandt; Frida Fasth; Adam Gustavsson; Elsa Janfalk; Felix Kimiaei; Victor Lindholm; Victor Palmlund; Styrbjörn Swensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a result of trends identified in the report and marketing plan, the importance of a search engine optimized platform for e-commerce is established. In order to further examine the implementation of such, a website was constructed with this purpose in mind. LÄS MER

 2. 2. Vårdplaceringsproblematik på Norrlands Universitetssjukhus : En fallstudie gällande vårdplaceringsprocessen och hur IoT kan användas inom den

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joar Henriksson; Daniel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :internet of things; healthcare; digital health; ehealth; wearables; nus; iot; norrlands universitetssjukhus; patientspårning; digitala accessoarer; digital hälsa; ehälsa;

  Sammanfattning : The complex process of patient placement within a hospital is a big challenge. The main focus in the process is how to coordinate clinics to make sure that the patients get the best possible care. The rise of digital health has led to a greater use of technologies to facilitate the activities within the hospitals’ processes. LÄS MER

 3. 3. Barns sociala interaktioner genom lek. En observations- och intervjustudie om leken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Gustavsson; Daniel Pragnert; [2018]
  Nyckelord :Leken; barn; tillträdesstrategier; fri lek; sociala interaktioner; samspel;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar tydliga tecken på att barn använder sig av olika tillträdesstrategier för att söka sig till andra barns samspel och lekar. Syftet med den här studien är att förtydliga hur barn söker sig till lekar och interagerar med andra barn samt hur stor betydelse det sociala samspelet har i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Herde i det heliga rummet : En studie om prästers erfarenheter av skolavslutningar i kyrkorummet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Daniel Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Skolavslutning; kyrkorum; präst;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar frågan om prästens roll och funktion vid skolavslutningar i kyrkan. Historiskt sett kan denna tradition spåras tillbaka till mitten av 1800 – talet. LÄS MER

 5. 5. Assessment of Test-driven Development in an industrial context

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Daniel Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :TDD; Test-driven development; ITL; Scrum; DD KLOC;

  Sammanfattning : Test-driven development (TDD) has been the target of many articles in which the authors try to reveal the impact of TDD compared to the traditional iterative test-last approach (ITL). Most of the existing articles conducts case studies in academic setting or in industrial setting with focus on metrics of little relevance for the industry. LÄS MER