Sökning: "Filip Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Filip Jonsson.

 1. 1. Kollektivt ansvar – Kollektiva perspektiv på straffrättens ansvarslära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Jonsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffrättens ansvarslära; kollektivt ansvar; collective responsibility; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prohibited actions in which several individuals are contributing, are not uncommon and there are clear legal rules in how the courts are supposed to treat these particular questions. What I am illustrating in this thesis is, however, actions that can not be seen as actions performed by an individual, but rather by a group. LÄS MER

 2. 2. "Jag är inte mitt belastningsregister" : Före detta kriminellas upplevelser av arbete i relation till social inkludering och exkludering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Jonsson; Filip Klingström; [2018]
  Nyckelord :Criminal record; Former criminals; Work; Social inclusion; Social exclusion; Social work; Belastningsregister; Före detta kriminella; Arbete; Social inkludering; Social exkludering; Socialt arbete;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad har det blivit allt vanligare att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret vilket hämmar före detta kriminellas möjligheter att få en nystart och integreras i samhället. Tidigare forskning visar på att de som finner ett arbete efter avtjänat straff löper mindre risk för att återfalla i brott samtidigt som arbetsgivarnas benägenhet att begära utdrag ut belastningsregistret ökar. LÄS MER

 3. 3. A model of capital market pressure

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Filip Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Capital market pressure; short-termism; financialization; corporate governance; corporate control;

  Sammanfattning : This study investigates the nature of capital market pressure as a tool for corporate control by performing nine interviews with senior management and board members from nine Swedish corporations listed on Nasdaq OMX Stockholm Large Cap and Mid Cap. The analysis presents significant support for previous research but also extends the existing theoretical framework. LÄS MER

 4. 4. Studies of Squamous Cell Carcinoma of the Tongue(TSCC), with Focus on Histological Factors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Oskar Jonsson; Filip Papic; [2017]
  Nyckelord :Tongue; Squamous cell carcinoma;

  Sammanfattning : Squamous cell carcinomas of the head and neck (SCCHN) is a diverse group of tumours includingtumours of the mouth, of which most are manifested in the tongue. Previous studies have shown that assessment of histological risk factors including worstpattern of invasion (WPOI) and lymphocytic response (LR) is of clinical relevance in treating SCCHN. LÄS MER

 5. 5. Farmers’ Perception of Management Accounting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Filip Jonsson; Marcus Sandlund; [2017]
  Nyckelord :farm management; farmer perception; management accounting; means end-chain; Swedish dairy farming; ZMET;

  Sammanfattning : The agriculture sector in Sweden is undergoing a fast reformation. Due to different policy changes, the competition from foreign agriculture has increased and the number of Swedish dairy farm businesses is steadily decreasing. LÄS MER