Sökning: "Filip Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Filip Jonsson.

 1. 1. Kinematic Design of a 3-DoF Robot Manipulator for Automatic handling of Build-Boxes

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Filip Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Robotics;

  Sammanfattning : The goal of this project has been to make a prototype model of a 3-DOF PPM manipulator based on an old prototype for the purpose of moving heavy build boxes from a 3D-printer to an oven. The project was focused on the development of the kinematic model of the manipulator. LÄS MER

 2. 2. Ökad måluppfyllnad med hjälp av applikationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Benjamin Olsson; David Gumpert Harryson; Erik Eriksson; Filip Sehlin; Josefin Bladh; Julia Sanfridsson; Xueshan Mattias Li; Oskar Hidén; Ville Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Goal Acheivment; web application; Måluppfyllnad; webbapplikation;

  Sammanfattning : Human beings have always had goals which they have tried to reach. With the pace of the technological development, requests for digitalized solutions to problems which previously have been faced without technology increase. This study tests whether a web application could help users to achieve their goals. LÄS MER

 3. 3. Styr tidningar svenska val?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Lindström; Filip Hultberg; Samuel Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Media; Agenda; Dagordningseffekt; Svenska val; Tidningar.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår rapport ämnar att utgå från McCombs och Shaws teori om dagordningseffekter och tillämpa denna på svenska tidningar inför riksdagsvalet 2018 för att se om resultatet ligger i enlighet med teorin. Vår kvantitativa studie består av en analys av innehållet i Aftonbladet och Expressen under de två sista veckorna innan valet, där resultatet sedan jämförs med de ämnen som de svenska väljarna prioriterade högst i valet. LÄS MER

 4. 4. Kollektivt ansvar – Kollektiva perspektiv på straffrättens ansvarslära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Jonsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffrättens ansvarslära; kollektivt ansvar; collective responsibility; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prohibited actions in which several individuals are contributing, are not uncommon and there are clear legal rules in how the courts are supposed to treat these particular questions. What I am illustrating in this thesis is, however, actions that can not be seen as actions performed by an individual, but rather by a group. LÄS MER

 5. 5. "Jag är inte mitt belastningsregister" : Före detta kriminellas upplevelser av arbete i relation till social inkludering och exkludering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Jonsson; Filip Klingström; [2018]
  Nyckelord :Criminal record; Former criminals; Work; Social inclusion; Social exclusion; Social work; Belastningsregister; Före detta kriminella; Arbete; Social inkludering; Social exkludering; Socialt arbete;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad har det blivit allt vanligare att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret vilket hämmar före detta kriminellas möjligheter att få en nystart och integreras i samhället. Tidigare forskning visar på att de som finner ett arbete efter avtjänat straff löper mindre risk för att återfalla i brott samtidigt som arbetsgivarnas benägenhet att begära utdrag ut belastningsregistret ökar. LÄS MER