Sökning: "Dartfish"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Dartfish.

 1. 1. Technical performance on ATP top level, future level and Swedish youth national level male tennis tournaments : Notational analysis of point characteristics in three different tournaments on three different performance levels

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frej Hallgren; [2016]
  Nyckelord :Tennis; performance analysis; technical; demands; notational.;

  Sammanfattning : Aim and research questions To investigate technical performance in three different tennis competitions (ATP Masters AM, Falu Future, FF & Swedish youth national championships, YNC) by collecting data of point characteristics. Are there any differences or similarities between the competitions analyzed concerning type of shots or shot combinations used, from which hitting zone on the tennis court the shots or shot combinations are hit and the placement of the different shots when scoring points? Are there any differences or similarities between the competitions analyzed concerning number of valid shots over the net in a rally? Are there any differences or similarities between the competitions analyzed concerning number of errors (forced and unforced) and winning shots committed in matches?  Method The sample consisted of a total of 24 matches with 40 different players from three different tournaments which were analyzed using notational analysis software (Dartfish, version 8, Switzerland). LÄS MER

 2. 2. Pes planus och Pes cavus rörelseutslag i subtalarleden, under stödfasen innan och efter uttröttande löpning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Charlotte Sinclair; [2014]
  Nyckelord :Calcaneusdeviation; Dartfish; Eversion; Fatigue; Fot; Inversion; MLA-angle;

  Sammanfattning : Syfte: Att med hjälp av videoanalys och programvaran Dartfish, undersöka eventuella skillnader i stödfasen på vinkeln mellan calcaneus och underlaget, hos personer med Pes planus och pes cavus, både efter en- och 45 minuters löpning på löpband.  Studiedesign: En experimentell studie. LÄS MER

 3. 3. EFFEKTEN AV VIKTMANIPULERAD UTRUSTNING PÅ DRAGSKOTTSHASTIGHET OCH GREPPSTYRKA I INNEBANDY : EN SEX VECKORS STUDIE PÅ MANLIGA 17-ÅRIGA INNEBANDYSPELARE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Mats Linke; Tobias Saarela; [2011]
  Nyckelord :floorball; weight manipulated equipment; lead tape; drag shot velocity; moment of inertia; grip strength; innebandy; viktmanipulerad utrustning; blytejp; dragskottshastighet; tröghetsmoment; greppstyrka;

  Sammanfattning : Innebandy är en växande idrott, som framför allt utövas i Sverige, Finland och Schweiz, men där väldigt lite forskning ännu finns publicerad. Tidigare studier inom ishockey och baseboll har visat att träning med viktmanipulerad utrustning förbättrat bland annat greppstyrka och svinghastigheten av slagträ i baseboll. LÄS MER

 4. 4. Sex veckors bålstabilitetsträning med FuncGym Training bands : Dess inverkan på manliga handbollsspelares kasthastighet på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Lena Carlsson; Alexandra Johansson; [2011]
  Nyckelord :Bålstabilitet; handboll; slyngor; funcgym;

  Sammanfattning : Tidigare studier hänvisar till bristen av forskning som berör funktionell träning såsom corestärkande bålstabilitetsträning för att öka idrottslig prestation. Det är dessutom omdiskuterat om träning, som skapar instabilitet i anslutning till träningsövningar, förbättrar stabiliteten som i sin tur ska verka prestationshöjande. LÄS MER

 5. 5. Effekten av plyometrisk träning i starten för unga elitsimmare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Camilla Andersson; Lena Törnqvist; [2011]
  Nyckelord :plyometrisk träning; simstart; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att spänst och explosivitet är relevant för olika idrottsprestationer. Vidare finns det flertal studier inom plyometrisk träning som har påvisat förbättring av spänst i sprintgrenar. Dock har få studier gjort om plyometrisk träning för simmare. LÄS MER