Sökning: "Decibel"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Decibel.

 1. 1. Bullermätningar på ropaxfartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Victor Martinsson; Kristian Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer att undersöka hur bullernivån på två systerfartyg förändrats sedan föregående mätningar gjordes 2009. Fartygen är av typen Ro-Pax färjor och har trafikerat Östersjön under sin hela livslängd. LÄS MER

 2. 2. Implementering av IoT på kurvsmörjningsapparatur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Anton Ågren; [2018]
  Nyckelord :internet of things; iot; styrsystem; kurvsmörjning; friktionsmodifiering; friktionsreducering; clicomatic; optimering; implementering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In addition to various switch and track materials, Vossloh Nordic Switch Systems AB have a wayside lubrication device, Clicomatic© in their product range. Clicomatic© is a lubricator intended for fixed installation to mainly lubricate the railway track at exposed sections. LÄS MER

 3. 3. En undersökning och jämförelse av två röststyrningsramverk för Android i bullriga miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Rasmus Sandström; Jonas Renngård; [2017]
  Nyckelord :Speech Recognition in noisy environments; Robust speech recognition.;

  Sammanfattning : Voice control is a technology that most people encounter or use on a daily basis. The voice control technology can be used to interpret voice commands and execute tasks based on the command pronounced. According to previous studies problems arise with the precision when the voice control technologies are used in noisy environments. LÄS MER

 4. 4. Program för frekvensanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Stephan Rodesten; [2017]
  Nyckelord :frequency; analyzer; analyze; spectrum; signal; processing; discrete; fourier; transform; fast; radix-2-fft; radix-2; cooley; tukey; window; function; magnitude; normalize; hamming; hann; hanning; complex; number; sampling; sample; sound; wave; microphone; rate; size; format; audio; byte; frekvensanalys; spektrum; dsp; digital; signalbehandling; fouriertransform; dft; fft; cooley-tukey; fönsterfunktion; amplitud; decibel; normalisering; komplex; komplexa; tal; sampel; bit; ljud; våg; mikrofon; analys; samplingshastighet; samplingsstorlek; ljudformat; frekvenser; frekvens; spektra; analog;

  Sammanfattning : Denna rapport täcker arbetsprocessen bakom att skapa en spektrumanalysator. Läsaren kommer att få läsa om den valda metoden men även alternativa metoder. Utöver detta kommer även de teoretiska delarna bakom varje moment att undersökas samt jämföras med potentiella alternativa lösningar. LÄS MER

 5. 5. Ljudtrycksnivån i hytten : En undersökning av ljudtrycksnivån och dess påverkan på sömnen ombord

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Zahra Sjölander; Jonatan Örn; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vilken ljudtrycksnivå vaktgående nautiker sover i och om ljudtrycksnivån skiljer sig mellan de olika viloperioderna. Mätningar av ljudtrycksnivåerna genomfördes på två olika fartyg. LÄS MER