Sökning: "Dennis Kallin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dennis Kallin.

 1. 1. Tre rum inom fyra väggar : En studie om kökets/pentryts relation till trivsel och social kontakt på särskilt boende för äldre

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Dennis Kallin; Mattias Larsson; [2016]
  Nyckelord :kicthen; kitchenette; social contact; thriving; elderly; special housing; kök; pentry; social kontakt; trivsel; äldre; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli äldre kan innebära flytt till särskilt boende. Faktorer som kan bidra till trivsel är bland annat social kontakt samt den fysiska miljön. LÄS MER

 2. 2. Designing a company-specific Production System : Developing an appropriate operating approach

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Johan Meinhardt; Dennis Kallin; [2013]
  Nyckelord :Production System; Lean; Continuous Improvement; Operating system;

  Sammanfattning : To boost operational performance and ultimately competitiveness, firms choose to develop company-specific Production Systems (XPS). Developing such production systems the management literature suggests that a XPS must be tailored to the firm operating context to yield full effect. LÄS MER

 3. 3. Produktframtagning inom bilindustrin : En studie av process- och organisationsstruktur förökad konkurrenskraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Dennis Kallin; Johan Meinhardt; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bilindustrin har under det senaste decenniet präglats av en hårdnande konkurrenssituation.Traditionella bilnationer och tillverkare utmanas i allt högre utsträckning av nya aktörer. Dessutom har bilen blivit allt mer komplicerad i takt med att konsumenter ställer tydligare och högrekrav. LÄS MER