Sökning: "Dismantling Liquidation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dismantling Liquidation.

 1. 1. Avveckling som utveckling - En studie om beslutsprocessen kring avvecklingen av Migrationsverkets verksamhet i Borås

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Myra Pernvall; Julia Frisk; [2021]
  Nyckelord :Swedish Migration Agency; Public Administration; Decision-making process; Dismantling Liquidation; “The Essence of Decision”; Argumentation analysis; Borås; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to changed global conditions, The Swedish Migration Agency will have to reorganize and decrease its locations, in accordance with its business plan for 2021. The decision was based on a combination of a reduced number of asylum seekers in Sweden and reduced governmental funding of the agency. LÄS MER

 2. 2. Flottning i Västerbotten : Avvecklandet av flottningen i Umeälven mellan 1930-1980

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Tilde Svensson; [2018]
  Nyckelord :Economic history; Logdriving; Northern Sweden; Forest industry; Labour history;

  Sammanfattning : This essay will present the driving forces behind the liquidation of log-driving from 1930 to log-drivings end in 1980 in Umeälven. The debate about the log-drivers status in the river was multifold. The locals saw log-driving as an inhibiting process where, besides work, nothing good came. LÄS MER