Sökning: "Julia Frisk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Julia Frisk.

 1. 1. Avveckling som utveckling - En studie om beslutsprocessen kring avvecklingen av Migrationsverkets verksamhet i Borås

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Myra Pernvall; Julia Frisk; [2021]
  Nyckelord :Swedish Migration Agency; Public Administration; Decision-making process; Dismantling Liquidation; “The Essence of Decision”; Argumentation analysis; Borås; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to changed global conditions, The Swedish Migration Agency will have to reorganize and decrease its locations, in accordance with its business plan for 2021. The decision was based on a combination of a reduced number of asylum seekers in Sweden and reduced governmental funding of the agency. LÄS MER

 2. 2. 70 år men i övrigt frisk - framställningar av äldre i nyhetsmedia i samband med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Fransson; Julia Storm; [2021]
  Nyckelord :Ageism; elderly; Covid-19; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the Covid-19 pandemic struck Sweden elderly became particularly targeted by news media, as early studies indicated a higher risk of death among elderly. The aim of this study was to investigate existing and emerging discourses concerning elderly during the pandemic. The method used was a qualitative study of documents. LÄS MER

 3. 3. "Frisk och glad så säger stjärnorna att du är.” : En kritisk diskursanalys av hur samhälleliga normer och normalföreställningar om människor reproduceras i svenska horoskop från 1971 och 2021

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Julia Fors; [2021]
  Nyckelord :Horoskop; socialkonstruktivism; kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Horoskopet som koncept sträcker sig långt tillbaka i tiden och är idag ett vanligt inslag i dags- och nöjestidningar. Eftersom horoskopet därmed är en samhällelig text innefattar det normer och normalföreställningar som reproduceras genom diskursiva handlingar. LÄS MER

 4. 4. Bird's-eye view vision-system for heavy vehicles with integrated human-detection

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Julia Harms Looström; Emma Frisk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mitt jobb är mitt jobb och mitt liv är mitt liv : En kvalitativ studie om kvinnliga enhetschefers psykosociala arbetsmiljö inom den kommunala äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Frisk; Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; autonomi; chefer; psykosocial arbetsmiljö; organisatoriska förutsättningar; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Allt högre krav ställs på såväl samhälle, organisation som individ. Dagens organisationer präglas av ett högt arbetstempo som innefattar höga krav. Det leder till en ansträngd arbetsmiljö, vilket i sin tur kan vara en bidragande faktor till den psykiska ohälsa som breder ut sig i samhället. LÄS MER