Sökning: "Douglas Redman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Douglas Redman.

  1. 1. EKONOMISTYRNINGSPROCESSEN INOM BYGGPRODUKTION : MED FOKUS PÅ OMBYGGNATION

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Aaron Karlsson; Douglas Redman; [2016]
    Nyckelord :Resultatvärdesmetoden; ekonomistyrning; byggproduktion; ombyggnation;

    Sammanfattning : Rapportens övergripande syfte är att undersöka vilka faktorer inom ekonomistyrning som är avgörande för ett positivt utfall inom produktion vid ombyggnation. Delsyftet är att undersöka vilka metoder och arbetssätt som är av betydelse för att uppfylla dessa faktorer. LÄS MER