Sökning: "innovations in entrepreneurship education"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden innovations in entrepreneurship education.

 1. 1. Entrepreneurship Education in HEIs: Comparing Innovative Teaching Methods and Curriculum Design Approaches - A Multiple Case Study of 5 European HEIs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Aleksei Kuchera; Douglas Redman; [2020-07-23]
  Nyckelord :entrepreneurship education; innovations in entrepreneurship education; entrepreneurship education in universities; practices in entrepreneurship education; teaching methods; curriculum and content design;

  Sammanfattning : The thesis addresses modern practices in teaching methods and curriculum design approaches that are currently being used by top-ranked European higher education institutions (HEIs) in delivering their entrepreneurship programs. It reveals key differences and similarities in terms of what content and teaching methods the programs are using to teach entrepreneurship. LÄS MER

 2. 2. Innovationsprogrammets betydelse för dess studenter : Värdefulla kriterier för en innovationsutbildning utifrån ett näringslivsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jesper Modigh; Kristina Gern; [2012]
  Nyckelord :Innovation; Education; entrepreneurship; creativity; Innovation; utbildning; entreprenörskap; kreativitet;

  Sammanfattning : Titel: Innovationsprogrammets betydelse för dess studenter - Värdefulla kriterier för en innovationsutbildning utifrån ett näringslivsperspektivFörfattare: Kristina Gern och Jesper ModighHandledare: Peter Selegård, Mälardalens HögskolaÄmne: InnovationsteknikNyckelord: Innovation, utbildning, entreprenörskap, kreativitetProblem:Innovationsprogrammet har ett problem med att många studenter är osäkra på om deras program är en bra grund för att söka jobb inom det aktuella segmentet i framtiden. Detta grundar sig i samtal med innovationsstudenter och författarnas egna erfarenheter. LÄS MER