Sökning: "curriculum and content design"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden curriculum and content design.

 1. 1. Entrepreneurship Education in HEIs: Comparing Innovative Teaching Methods and Curriculum Design Approaches - A Multiple Case Study of 5 European HEIs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Aleksei Kuchera; Douglas Redman; [2020-07-23]
  Nyckelord :entrepreneurship education; innovations in entrepreneurship education; entrepreneurship education in universities; practices in entrepreneurship education; teaching methods; curriculum and content design;

  Sammanfattning : The thesis addresses modern practices in teaching methods and curriculum design approaches that are currently being used by top-ranked European higher education institutions (HEIs) in delivering their entrepreneurship programs. It reveals key differences and similarities in terms of what content and teaching methods the programs are using to teach entrepreneurship. LÄS MER

 2. 2. Vad är ämnet samhällskunskap? : En kvalitativ undersökning på elevers uppfattningar av ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Ida Nord; [2020]
  Nyckelord :pupils; subject views; social studies; perceptions; phenomenography; Elever; ämnesuppfattningar; samhällskunskap; uppfattningar; fenomenografi;

  Sammanfattning : Social-studies is introduced to the students in first grade and is found in the childrens curriculum up to the ninth grade. The elementary school includes the subject as part of the SO- subjects, which includes geography, religion and history. LÄS MER

 3. 3. Loopar i programmering : En interventionsstudie om hur undervisning kan utformas för att skapa förståelse för loopar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :programming; loop; mathematic; RME; teaching; elementary school; programmering; loop; matematik; RME; undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Programmering är ett område i matematiken som relativt nyligen blev en obligatorisk del i de svenska styrdokumenten. Flertalet studier poängterar behovet utav ytterligare , i detta förhållandevis nya ämnesinnehåll, som kan bidra med didaktiska och pedagogiska perspektiv på hur en undervisning i programmering kan utformas. LÄS MER

 4. 4. Subtraktionsstrategier från lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Lina Bernhardsson; [2020]
  Nyckelord :calculation strategy; laboratory material; mathematics; subtraction; teaching; laborativt material; matematik; räknestrategi; subtraktion; undervisning.;

  Sammanfattning : Teachers should design teaching in a way where students can develop their learning. In the teaching of mathematics, students will learn to choose the right calculation strategy that suits the student in counting subtraction (Skolverket, 2019). LÄS MER

 5. 5. Utmaningar med programmering imatematik- och teknikkurserna pågymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Max Zomborszki; [2020]
  Nyckelord :programming; mathematics; secondary school; education; curriculum; challenges; programmering; matematik; gymnasiet; undervisning; läroplan; utmaningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar att undersöka vilka utmaningar programmering har i matematik- och teknikkurserna på gymnasieskolan, i syfte att leva upp till de nya kursplanerna för matematik- och teknikkurserna, samt effekter programmeringen kan ha på ämnesinnehållet i dessa kurser.I den första delen intervjuas sex gymnasielärare med olika bakgrund och erfarenhet. LÄS MER