Sökning: "EXAMENSARBETE mentorskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden EXAMENSARBETE mentorskap.

 1. 1. Mentor och handledarskap – nyckeln till en bra start i yrkeslivet för den nyexaminerade sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Johnsson; Lisa Jacobsson; [2014-12-03]
  Nyckelord :nyexaminerad sjuksköterska; mentorskap; novis sjuksköterska; handledarskap;

  Sammanfattning : Att vara nyexaminerad sjuksköterska är förenat med hög stressnivå och känsla av kunskapsbrist. Sjuksköterskor upplever även att den nya situationen är överväldigande och att bristen på stöd är påtaglig. LÄS MER

 2. 2. Första tiden som lärare: om lärarutbildning, yrkesstart och mentorskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Widén; [2012-04-25]
  Nyckelord :lärares yrkesblivande; inkongruens; lärarutbildningen; skolkulturer; individuella strategier och anpassning; mentorskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter 1 juli 2011 ska alla lärare som tar examen gå igenom ettobligatoriskt introduktionsår med en mentor, för att få ansöka om lärarlegitimation.Mentorskap för nya lärare är något som har diskuterats länge i såväl den svenska sominternationella skoldebatten. LÄS MER

 3. 3. Lärarstudenters attityder till introduktionsåret med mentorskap – möjligheter och konsekvenser för skolutvecklingen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Widén; [2012]
  Nyckelord :introduktionsår med mentorskap; skolutveckling; at;

  Sammanfattning : SammanfattningI   föreliggande   examensarbete   har   lärarstudenters   attityder   till   reformen   med   ett   obligatoriskt  introduktionsår   med   mentorskap   för   nyutexaminerade   lärare   undersökts.   Syftet   har   varit   att  undersöka   vilka   förutsättningar   som   finns   för   en   god   skolutveckling,   dels   utifrån   frågan   vad  lärarstudenters   faktiskt   har   för   attityder,   dels   utifrån   frågan   om   vilka   samband   som   dessa  attityder  uppvisar  med  för  skolutvecklingen  relevanta  faktorer. LÄS MER

 4. 4. Mentorskap i grundskolan : Två mentorers och två adepters erfarenheter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Sandra Jansson; Jeanette Dahlqvist; [2007]
  Nyckelord :handledning; läs- och skrivinlärning; mentor; mentorskap; nya lärare;

  Sammanfattning : Dahlqvist, Jeanette & Jansson, Sandra (2007): Mentorskap i grundskolan. Två mentorers och två adepters erfarenheter. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Lärares första år i yrket : The first year as a teacher

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Maria Arvidsson; Eva Österholm; [2007]
  Nyckelord :Nyexaminerad; mentorskap; stöd; samarbete;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie av hur nyexaminerade lärare uppfattar den första tiden i yrket. Vi har valt att undersöka vilka upplevelser lärare har, hur behovet av stöd har tillgodosetts, hur samarbetet med kollegor/arbetslag fungerat och slutligen vilka orsaker de intervjuade lärarna ser som skäl för att lämna yrket. LÄS MER