Sökning: "Elena Urban"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Elena Urban.

 1. 1. Stockholm’s Engine of Change: Cyclists Remaking Themselves and Their City

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elena Peterlana; [2019]
  Nyckelord :collective action; cyclists; group identity; sustainable development; sustainable urban mobility; Stockholm;

  Sammanfattning : Today we are experiencing an urbanization process at a speed never acknowledged before. With mobilityaccounting for a considered share of the environmental impact of these expanding urban ecosystems, the bicycleassumes an increasing fundamental role in the framework of sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Damages and dreams from a 20-year-old conflict. The case of Rosia Montana and the struggle for sustainability

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Denisa Elena Leonte; [2018]
  Nyckelord :Ecological distribution conflict; alternative development; environmental justice movements; sustainability transitions.;

  Sammanfattning : How do transitions to sustainability emerge? Save Rosia Montana Campaign is a representative socio-environmental movement, that cancelled an open-cast gold mining project in the urban-village of Rosia Montana, Romania. After almost 20 years of conflict with the mining project initiators, the people that oppose mining are now struggling for implementing tourism as an alternative development of the place, that could allow the possibility of sustainable development. LÄS MER

 3. 3. Art and Transformation under State Repression : The CADA group; art activism as social movement for political resistance during the Pinochet years

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Maria Elena Guerra Aredal; [2017]
  Nyckelord :Chile; CADA; artist groups; civil society; cultural production; dictatorship;

  Sammanfattning : Artist communities are often the first in revolting within a repressive society in the outer marginal borders of state control. This silent revolt takes place in the time period before larger oppositional movements gain momentum. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av odlingskunskaper för barn i urban miljö : Förhinder och eventuella lösningar för skolträdgårdsetablering i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Elena Öström; [2016]
  Nyckelord :skolträdgården; urban odling; hållbar utveckling; ekologisk matproduktion; barn;

  Sammanfattning : Forskning har lyft fram etablering av skolodlingsprojekt  som en metod för att skapa en övergripande förståelse om hållbar utveckling. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom varför skolor i Uppsala kommun väljer (eller inte väljer) att upprätta skolodlingsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Möten i gränslandet : St Elena, Venedig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Joanna Attvall; [2012]
  Nyckelord :stadsutveckling; landskap; landskapsarkitektur; biotop; våtmark; träkonstruktion; träarkitektur; St Elena; Venedig;

  Sammanfattning : Projektet undersöker det lokala landskapet som potentiell värdeskapare i en tid av ekonomisk nedgång. Projektet utgår ifrån staden Venedigs planer på stadsförnyelse på den tidigare båtvarvstomten på ön St Elena. LÄS MER