Sökning: "Elevbord"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Elevbord.

  1. 1. Utveckling av ett höj- och sänkbart elevbord

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Eva Henriksson; Sofie Johansson; [2017]
    Nyckelord :Student desk; Height adjustable; Product development; QFD; Quality Function Deployment; Elevbord; Höj- och sänkbart; Produktutveckling; QFD; Quality Function Deployment;

    Sammanfattning : I kursen Examensarbete i Integrerad produktutveckling på Högskolan i Skövde har under våren 2017 ett produktutvecklingsprojekt för Kinnarps utförts av designingenjörsstudenterna Eva Henriksson och Sofie Johansson. Kinnarps är ett företag som tillverkar möbler för offentliga miljöer och vill nu i samband med deras nya satsning, att utveckla utformningen av hur lärmiljöer ser ut, ta fram ett höj- och sänkbart elevbord anpassat för årskurs 4-9. LÄS MER