Sökning: "Elvira Smedberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elvira Smedberg.

 1. 1. Metoder för att förebygga perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturöversikt över metaanalyser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicitas Rittershausen; Elvira Smedberg; [2021]
  Nyckelord :Anesthesia nurse; prevention; hypothermia; surgical nurse; perioperative care; Anestesisjuksköterska; förebyggande; hypotermi; operationssjuksköterska; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under operation är patienten utsatt för en ökad risk att drabbas av perioperativ hypotermi, kärntemperatur under 35°C. Att drabbas av perioperativ hypotermi kan leda till allvarliga komplikationer, bidrar med ett onödigt lidande för patienten, förlänger vårdtiden, samt ger ökade vårdkostnader. LÄS MER

 2. 2. Vilken konfessionalitet? : En kvalitativ dokumentanalys av konstruktionen av religionsbegreppet i Gy11

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elvira Smedberg; [2020]
  Nyckelord :religionsbegreppet; icke-konfessionalitet; andrafiering; Gy11; den europeiskt sekulära diskursen;

  Sammanfattning : Religious education has been a well-debated subject throughout history. In our current, globalized and religiously pluralistic world the debate regarding the education’s non-denominational nature is a vital part of that debate. LÄS MER